شهید آوینی

 
 آزادی حد و مرزی دارد و باید به عقائد مسلمانان احترام گذاشت

وزیر امور خارجه سوئیس: هرگز با دانمارک و نروژ ابراز همبستگی نمی کنیم

"میشلین کالمی ری" وزیر امور خارجه سوئیس از غرب با تاکید بر اینکه امکان ندارد کشورش با دانمارک ونروژ که با کاریکاتورهای موهن مسبب این بحران شدند، ابراز همبستگی کند، از غرب خواست برای اعتقادات و مقدسات مسلمانان احترام بیشتری قائل شوند.

به نقل از خبرگزاری فرنسه، "میشلین کالمی ری" تاکید کرد که آزادی بیان حد و مرزی دارد.

کالمی در گفتگو با روزنامه زونتاگس سایتونگ گفت: آزادی بیان و آزادی رسانه ها دو گنج ارزشمند است، اگر چه مرزهای قانونی ندارد، اما مرزهای مربوط به اخلاق حرفه ای دارد که این مسئله از اهانت به ارزشهای انسانهای دیگر آغاز می شود.

این وزیر سوئیسی تصریح کرد: انتشار این کاریکاتورها صرفا برای تحریک احساسات مسلمانان و جریحه دار کردن احساسات آنها به طریق مشخص غیر قابل قبول است.

وی هشدارداد: اگر راه گفتگو و احترام متقابل را در پیش نگیریم قطعا مناقشه فرهنگها درخواهد گرفت، اما اگر راه گفتگو را در پیش گریم؛ ما تسلیم تعصب نخواهیم شد، بلکه با آن مقابله خواهیم کرد،

وی ابراز عقیده کرد که امکان ندارد که سوئیس با دانمارک و نروژ که باعث بروز بحران کنونی با پخش کاریکاتورها هستند، ابراز همبستگی کند.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که وزیر امور خارجه سوئیس در عین حال درخواستها برای تحریم این دو کشور را محکوم کرد.

اقدام روزنامه دانمارکی یولاند پوستن که ماه سپتامبر 12 کاریکاتورموهن درباره پیامبر نور و رحمت (ص) منتشر کرده بود، و توسط چندین روزنامه و نشریه در سراسر اروپا تکرار شد، موج خشم و نفرت و تظاهراتهای گسترده ای را در جهان اسلام و میان اقلیت مسلمان سراسر جهان به وجود آورد که این موج در حال گسترش به کشورهای اروپایی نیز می باشد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo