شهید آوینی

 

محاكمه نويسنده منكر هولوكاست در آلمان

 محاكمه نويسنده آلمانی منكر هالوكاست در برلين آغاز شد.

 

به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، دادگاهی در آلمان محاكمه «ارنست زوندل» را به جرم انتشار كتاب "آيا واقعا ۶ ميليون يهودی كشته شدند؟" آغاز كرد.

زوندل ۶۶ ساله كه سال گذشته از سوی پليس كانادا –كشور محل اقامت خود- برای محاكمه به جرم ترويج تنفر نژادی به آلمان تحويل داده شد در كتاب خود منكر كشتار ۶ ميليون يهودی از سوی نازی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم شده است.

واشنگتن پست نوشت: محاكمه زوندل در شرايطی آغاز شده است كه غرب با در بوق كردن آزادی بيان در حمايت از انتشار كاريكاتورهای موهن، از خشم مسلمانان در قبال اين موضوع انتقاد می كند.

رهبران مسلمان از سياست يك بام و دو هوای غرب و دورويی رسانه های غربی در برخورد با مقوله آزادی بيان به شدت خشمگين هستند.

جالب آنكه هندريك زورنر سخنگوی اتحاديه روزنامه‌نگاران آلمان گفته است: اصحاب قلم در آلمان هيچ مشكلی با ممنوعيت قلم‌فرسايی در باب انكار هولوكاست ندارند.

وی می گويد: اين مورد هيچ ارتباطی با سياست يك بام و دو هوا ندارد. آلمان تاريخ خاص خود را دارد و نسبت به حفظ آن در برابر تحريف نيز احساس مسئوليت می كند.

مركل صدراعظم آلمان نيز هفته گذشته در يك مصاحبه تلوزيونی گفته بود: قابل درك است كه مسلمانان از انتشار كاريكاتورها آزرده خاطر شده باشند اما اين‌كه در كشور ما آزادی مطبوعات وجود دارد اين ارزشی مهم و والاست!

اما از قرار معلوم خانم صدر اعظم فراموش كرده اند كه ايراد كوچترين خدشه بر واقعه كشتار يهوديان مظلوم در كشور آزاد آلمان، ۵ سال آب خنك خوردن برای نويسنده بيچاره را به دنبال خواهد داشت.

با اين حال هنگام ورود زوندل به صحن دادگاه، حضار دادگاه وی را مورد تشويق شديد خود قرار دادند.

شايان ذكر است انكار هولوكاست در آلمان آزاد!، فرانسه پيشرو در دموكراسی و آزادی بيان، اتريش و برخی ديگر از كشورهای اروپايی جرم جنايی محسوب می شود و مجرم! تحت پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

فوريه سال گذشته نيز ديويد اروينگ تاريخ‌نگار انگليسی منكر هولوكاست حين سفر به اتريش بازداشت شده و پس از محاكمه، به ۲۰ سال زندان محكوم شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo