شهید آوینی

 

کتاب "سیمای مهدی (عج) در قرآن" منتشر شد

کتاب "سیمای مهدی (عج) در قرآن" توسط مؤسسه قرآنی تفسیر جوان در دو جلد منتشر شده است.

برای پاسخ به نیازهای روزافزون جوانان ‌، مؤسسه قرآنی تفسیر جوان با سازماندهی یکصد گروه تحقیق از بین جوانان علاقمند و با استفاده از فهرستواره موضوعی تفسیر بیان، "طرح بزرگ تألیف و انتشار یک هزار عنوان کتاب جدید در عرصه تفسیر موضوعی قرآن ‌کریم" را از سال گذشته در دستور کار مرکز آموزش و تحقیقات خود قرار داده است.

حاصل تلاش قرآن ‌پژوهان جوان در کارگاه‌ های آموزشی و تحقیقاتی این مؤسسه در سطح کشور، تولید "هر هفته یک عنوان" کتاب جدید بوده است که کتاب "سیمای مهدی در قرآن" نیز حاصل همین فعالیت ها است.

این کتاب در دو جلد و در سری کتابهای "روش انس با قرآن" منتشر شده است.

منبع: خبرگزاري مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo