شهید آوینی

 

قانون حمایت از نوسازی بافتهای پیرامون حرم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ابلاغ شد

رئیس جمهوری قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) را برای اجرا ابلاغ نمود.

بر اساس ماده واحده این مصوبه که با شماره 70964 به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اجازه خرید و استملاک حداکثر چهار درصد (4%) از اراضی واقع در محدوده مصوب طرح حرمین مطهر را از محل اراضی و املاک متعلق به خود یا بخش خصوصی یا سایر بخشها برای احداث پروژه های مسکونی و اقامتی با رعایت قوانین و مقررات و کاربری مصوب به اتباع خارجی مسلمان (مشروط به رفتار متقابل کشور متبوع) به منظور تسریع در اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرمین مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) صادر نماید.

صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی منوط به تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) حسب مورد خواهد بود.

همچنین برای احیا حفظ و گسترش ارزشهای معماری ایرانی - اسلامی و بیان نمادها ، ارزشها و ویژگیهای انقلاب اسلامی ، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه طرح مجموعه فرهنگی ، هنری ، سیاحتی با الهام از معماری ایرانی - اسلامی در بافت پیرامون حرمین مطهر اقدام و آن را پس از تصویب در مرجع قانونی ذی ربط به مرحله اجرا در آورد.

تاسیس صندوق سرمایه گذاری طرح حرم مطهر دیگر مجوزی است که بر اساس این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی داده شده است.

بر این اساس به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی و امکان استفاده از سرمایه های کوچک مردمی با هدف تامین و تجهیز منابع مالی جهت اجرای پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرم مطهر ، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) مجاز است تا نسبت به تاسیس صندوق سرمایه گذاری طرح حرم مطهر ، اقدام کند.

بر اساس تبصره 1 این ماده ده درصد (10%) از در آمد حاصل از فروش اراضی استان خراسان رضوی و استان قم متعلق به دولت که از تاریخ تصویب این قانون به بعد واگذارمی گردد، به منظور تامین معوض املاک واقع در طرحهای نو سازی و تامین آورده اولیه دولت در صندوق مذکور در اختیار سازمان فوق الذکر قرار می گیرد.

اساسنامه صندوق یاد شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 20 دی ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.

منبع: خبرگزاري مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo