شهید آوینی

 

وزیر اوقاف مصر: احترام به اعتقادات دینی جزئی از آموزه های اسلام است

اسلام به آزادی انسانها تا زمانی احترام می گذارد که با آزادی دیگران منافات نداشته باشد، زیرا احترام به دیگران جزئی اساسی از آموزه های این دین آسمانی به شمار می رود.

دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر طی دیدار با گروهی از شیوخ اسپانیا اظهار داشت: اسلام از 14 قرن پیش نیز مسلمانان را به حمایت از حقوق بشر فرا می خواند و احترام به اعتقادات دینی و محترم شمردن حقوق بشر جزئی اساسی از اعتقادات و عقاید مسلمانان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری کویت (کونا)، وی یاد آور شد: اسلام به آموزه های دینی و اعتقادات ادیان احترام می گذارد و ادعاهای کسانیکه اسلام را دین ارعاب و ترور معرفی می کنند باطل است چرا که این مفاهیم با مبادی اسلام و اصول آن منافات دارد.

دکتر حمدی زقزوق تأکید کرد: اسلام به آزادی انسانها تا زمانی احترام می گذارد که با آزادی دیگران منافات نداشته باشد و با ارزشهای اخلاقی و معتقدات آنها برخورد نکند.

زقزوق گفت: قدرت تفکر اسلامی به قدری بالا است که به همراهی کردن پیشرفت و عدم ایستادن و توقف بر مرزهای تفسیر و تحلیل اشاره می کند؛ آموزه های اسلام با عصر حاضر و مدرن امروز نیز در تعارض نیست، زیرا این دین معتقد است که متون ثابت آن تغییر ناپذیرند اما تفسیر و اجتهاد در آن با توجه به شرایط هر عصری تغییر می کند.

وی افزود: اسلامی دینی است که از جمود بودن بر حذر می دارد و بر انسجام، اتحاد و همبستگی با پیشرفتهای عصر حاضر و با تأثیر گرفتن از این پیشرفتها تشویق می کند.

دکتر زقزوق تأکید کرد: دین اسلام و آموزه های آن بسیار ارزشمند و رهبر دینی مسلمانان جهان شخصیتی برجسته است؛ به همین دلیل بی احترامی به وی بی احترامی و توهین به همه مسلمانان محسوب می شود و این امر اعتراضات گسترده مسلمانان جهان برای توهین به پیامبر اسلام(ص) را در پی داشته اشت.

منبع: خبرگزاري مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo