شهید آوینی

 

امروز دوشنبه دهم بهمن ماه سال 1384 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم ذی الحجه الحرام سال 1426 هجری قمری و برابراست با سی ام ژانویه سال 2006 میلادی.

جشن سده:
دهم بهمن ماه در اساطیر ایران سده نامیده شده است دلیل این امر را در آن دانسته اند که در شب دهم بهمن کار آفرینش یکصد نفر نفر از نسل مشیا و مشیانه تمام شد. برخی دلیل این نام گذاری را فاصله پنجاه روز تا سال جدید می دانند. همچنین گفته اند: ضحاک (شخصیت باستانی) وزیری به نام ارمائیل داشت. بنا به نقل مورخان وی هر روز مغز دو جوان را تناول می کرد. در این میان ارمائیل هر روز یکی از جوانان را روز آزاد می کرد و به کوه دماوند می فرستاد تا پنهان شوند و بجای مغز وی، مغز گوسفندی را به خورد ضحاک می داد. تا این که در دهم بهمن ماه تعداد جوانان به یکصد نفر رسید. در این حال ارمائیل به نزد فریدون رفت و موضوع را با وی در میان نهاد. فریدون از او خواست که جوانان شبنه هر یک مشعلی در دست گیرند تا او بتواند بدین ترتیب شمار جوانان را بداند . فریدون را از این کار ارمائیل خوش آمد و وی را حاکم دماوند کرد. شاید نامگذاری جشن سده به همین دلیل باشد.

زمین لرزه ویرانگر در ایران:
در چنین روزی در سال 1193 ه.ق درمنطقه تبریزاین شهر را تقریباً به تمامی ویران کرد و حدود چهارصد روستا، ازجمله مرند، تسوج و ایرانق، را در هم کوبید. در خود تبریز همه ساختمانهای عمده، که در اثر لرزه های پیشین سست شده بود، ویران شد و همه خانه های شخصی و همچنین دژ و باروی شهر به تمامی ویران گشت. شعاع ویرانی به تفاوت 72 یا 120 کیلومتر از تبریز داده شده است. در بیرون از این فاصله، در خوی، سلماس، ارومیه و گونایی، ساختمان ها آسیب دید اما تلفات جانی به بار نیامد. در این زمین لرزه شمار بزرگی از مردم جان باختند که برخی از برآوردها تلفات را تا بیش از 000، 200 تن دانسته اند. شمار کشتگان احتمالاً پیرامون000، 50 تن بوده است. در میان اینان پسر فرمانروای تبریز، فضلعلی بیگ دنبلی، نیز بود که به همراه حدود 700 تن از ملازمان و مستخدمانش در اثر فرو ریختن کاخ کشته شد. زمین لرزه با یک شکستگی گسلی همراه بود که دست کم شصت کیلومتر درازا داشت و از همسایگی شبلی در جنوب خاور تا نزدیکی مرند در شمال باختر کشیده شده بود. گزارش های همروزگار نشان می دهد که گسلش از شمال خاور تبریز، در تپه های پای کوه سرخاب ( عین علی)، به درازای حدود چهل و پنج کیلومتر با روندی به سوی جنوب خاور تا شبلی کشیده می شد. در سرخاب، شکستگی گسلی به پهنای دو متر که در درازای دوازده کیلومتر با ورندی به سوی جنوب خاوری کشیده می شود توصیف شده است، در حالیکه در سوی شمال باختری تبریز شکستگی به صورت تنده ای پانزده کیلومتری به بلندی چهار تا ده متر توصیف شده است که رو به جنوب باختر دادرد و با رنگ خاکستری خود به روشنی بازشناخته می شود و در راستای شمال باختری کشیده شده است. فراتر به سوی شمال باختر، در همسایگی مرند، زمین از هم گشوده گشت اما بار دیگر برهم بسته شد. در منطقه پست باختر تبریز، خاک دچار روانگی شد و گل از زمین بیرون زد. در اثر لرزه چشمه ها و قناتها خشکید و روانه های جدید آب در جاهای دیگری جریان یافت که در برخی جاها تا بدان اندازه زیاد بود که بیم آن می رفت که ناحیه درهم کوبیده شده در اثر زمین لرزه را سیل فرا گیرد. جریان آب پس از حدود دوازده کیلومتری خاور تبریز، زمین لرزه سبب پدیداری لغزش و فروریزش گسترده ای در ناحیه بزرگی از سبزه زاران شد. زمین لرزه در وان و نیز تا دوریگی و ملطیه، یعنی 700 کیلومتر آنسوتر، حس شد. پس لرزه ها فراوان بود و به مدت سه یا چهار سال پس از زمین لرزه، شاید هم به مدتی درازتر، در فواصل کوتاه از یکدیگر حس می شد. در میان آنها، لرزه های نیرومندی که مایه افزایش دامنه آسیب ها شدند در 6 صفر ( 12 فوریه) و 14 صفر 1194 ( 20 فوریه1780) ثبت شده است. این زمین لرزه مسبب ویرانی همه ساختمان های تاریخی در تبریز بود. در میان آنهایی که بازسازی شدند و امروزه ( در شکلی بسیار دگرگون شده) هنوز موجودند می توان از مسجد جمعه واقع در بازار نام برد که کار بر روی آن بیدرنگ پس از زمین لرزه توسط احمدخان دنبلی آغاز شد. مرمت مسجد صاحب الامر در سال 1208/1794 توسط جعفر خان دنبلی در مجموعه ای که بلافاصله در شمال مهران رود جای دارد و مسجد ثقه الاسلام را نیز در بر می گیرد انجام شد. این مجموعه ها هر دو، ساختمان های دیگری را در بر می گیرند که از آنها همچون بناهایی که در اثر زمین لرزه به سختی آسیب دیده اند نام برده شده است،‌برای نمونه مدرسه طالبیه پیوسته به صاحب الامر که در اصل به وسیله اوزون حسن ( درگذشته به سال 882/ 1478) ساخته شده بود. مدرسه صادقیه، که آن نیز یک بنای دوره صفوی است، هنوز در ناحیه بازار بازمانده است، و بقعه و مدرسه سید حمزه ( در گذشته به سال 714/1314) نیز در محله سرخاب در سوی شمالی شهر است. ویرانه های مسجد علیشاه امروزه به نام ارگ شناخته می شود، و مسجد استاد شاگرد و مسجد دال ذال نیز تا به امروز بازمانده اند. عکس 7 موقعیت نسبی برخی ازاین ساختمان ها را در یک سده پیش از زمین لرزه نشان می دهد. شکستگی گسلی در پیوند با این زمین لرزه دامنه دار بود و ابعاد بزرگی داشت. امروزه، جنوب خاوری ترین بخش گسلش زمین که می توان باز شناخت و احتمالاً بیش و کم بطور مستقیم با این رویداد در پیوند بوده است در منطقه باریکی جای دارد که جاده کهنه تبریز به اوجان را، در حدود دو و نیم کیلومتر پیش از رسیدن به گردنه شبلی، بطور اریب قطع می کند. این منطقه را که عمدتاً از توف و آبرفت کواترنر تشکیل شده است، می توان بر روی زمین به سوی شمال باختر تا شمال باریش(‌یا بارنج) دنبال کرد که مارن های میوسن را می برد و شاخه ای ازآن جدا شده به باختر به سوی تبریز می رود اما کاملاً به حومه شهر نمی رسد. از شمال باریش، پس از گذشتن از تلخه رود، شاخه اصلی به صورت ناپیوسته در می آید. دنباله آن از میان مواد پهنه فرسایشی کواترنر می گذرد و همچنانکه به اولی و زبرلو نزدیک می شود، به تدریج به صورت تنده تمام عیاری درمی آید که بلندی جابجایی قائم آن، که رو به سوی جنوب باختر دارد، چندین متر است که یا از پی همبری میان سازند قرمز بالایی و سازندهای جوانتری که عمدتاً از نهشته های کواترنر ساخته شده اند می رود و یا آنها را قطع می کند. این گسستگی تا چله خانه سفلی پیش می رود و در فراسوی آن بار دیگر اثر آن ناپیوسته می گردد. به نظر می رسد که جهت کلی جنبش گسله، بهنجار بوده است که سوی جنوب باختری آن حدود شش متر پایین افتاده است. داوری درباره اندازه یا جهت جنبش جانبی در امتداد شکستگی گسله، امکانپذیر نبود.تبریز به تدریج بر همان جایگاه پیشین دگر بار ساخته شد. خانه های تازه را کوتاه، بدون طبقه بالا، و با استفاده بیشتر از چوب ساختند. حتی کاخ فرمانروا نیز با مهاربندی چوبی ساخته شد و شیوه ساختمانی تازه ای به نام تخته پوش کاربرد گسترده یافت. (بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی موسسه زلزله شناسی)

گسترش تحصن:
در چنین روزی در سال1357هجری شمسی و پس از گذشت دور روز ازتحصن گسترده روحانیان در اعتراض به سیاست های غیر عقلایی بختیار، موج تحصن حالت گسترده تری یافت و شمار متحصنین مسجد دانشگاه تهران به بیش از دو هزار تن رسید. در این حال کمیته استقبال ازحضرت امام خمینی اعلام کرد: "نظربه این که دولت ایران با فرود یک فروند هواپیمای ایرفرانس موافقت کرده است. حضرت امام ساعت نه صبح روز پنجشنبه دوازدهم بهمن وارد تهران خواهند شد. این کمیته ازمردم خواست که درمسیرحرکت حضرت امام ازمیدان آزادی تا میدان انقلاب برای استقبال ازایشان اجتماع کنند."
همچنین در صبح روز دهم بهمن 57 فرودگاه مهرآباد و دیگرفرودگاههای کشور بازشد . در پی باز شدن فرودگاه تعدادی از اتباع آمریکا و چند کشور دیگر خاک ایران را ترک کردند. سازمان هواپیمایی هما نیز اعلام کرد که که ازسپیده دم تا غروب آفتاب فرودگاهها بازند ولی درساعات شب تعطیل می‎ شوند

دیگر وقایع دهم بهمن ماه سال 1357:
* کمیته استقبال ازحضرت امام خمینی اعلام کرد: "نظربه این که دولت ایران با فرود یک فروند هواپیمای در بست ارفرانس موافقت کرده است، حضرت آیت الله خمینی ساعت نه صبح روزپنجشنبه دوازدهم بهمن وارد تهران خواهند شد. "این کمیته ازمردم خواست که" درمسیرحرکت حضرت امام ازمیدان آزادی تا میدان انقلاب برای استقبال ازایشان اجتماع کنند."

* فرودگاه مهرآباد و دیگرفرودگاههای کشور بازشد . سازمان هواپیمایی هما اعلام کرد بازبودن فرودگاه ازسپیده دم تا غروب آفتاب ادامه دارد ولی ساعات شب تعطیل می‎شوند.

* پاریس تاکید کرد بازگشت امام خمینی قطعی است اما ساعت حرکت از پاریس و ورود به تهران بعد از فراهم آمدن همه امکانات از جمله هواپیما رسما اعلام می شود.

* شورای مرکزی هماهنگی سازمانهای دولتی و ملی در اطلاعیه ای همکاری همه جانبه خود را با کمیته هماهنگی اعتصابات که به دستور رهبر انقلاب تشکیل شده است، اعلام داشت.

* در حمله به ژندارمری، سرلشگر تقی لطیفی رییس پرسنل ژندارمری مجروح وبه بیمارستان منتقل شد.

* به دنبال باز شدن فرودگاههای کشور سه هواپیمای نظامی آمریکایی دویست آمریکایی را از تهران خارج کرد و همچنین عده ای انگلیسی و بلژیکی و ژاپنی تهران را ترک کردند.

* کمیته تنظیم اعتصابات با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست تا اتو بوس ها را آتش نزنند.

* دانشکده صنعت نفت آبادان به تصرف نظامیان در آمد.

* کارکنان سازمان امور استخدامی دبیر کل سازمان و معاونش را اخراج کردند.

* هشت نماینده مجلس شورای ملی از نمایندگی استعفا کردند .

* در پی حمله ماموران شهربانی به خانه های خیابان سردار جنگل رشت تظاهرات دامنه داری در این شهر برگزار شد.

* بختیار در یک مصاحبه مطبوعاتی رئوس بر نامه های آتی خود را تشریح کرد.

* یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: ایران خرید های دوازده میلیارد دلاری خود را از آمریکا که به وسیله دولت های سابق بسته شده بود کاهش داد.

* وزارت امور خارجه ایران نیز در همین روز دستور تخلیه کارکنان غیر نظامی و همه اعضای خانواده کارکنان نظامی آمریکا را صادر کرد .

* روزنامه پراودا ارگان حزب کمونیست شوروی هم نوشت: محافل امپریالیستی که 25 سال رژیم شاه را در نقش نگهبان خلیج فارس می پروراندند با تشد ید بحران ایران به منظور یافتن تکیه گاه تازه ای به سراغ ترکیه رفتند. از زمان ملاقات سران چهار دولت بزرگ (آمریکا، آلمان ، انگلیس و فرانسه در گوادلپ) ناز و نوازش ترکیه شروع شده است.

* رادیو لندن: ایران به سرعت به سوی هرج و مرج پیش می رود.

در گذشت آیت الله حائری یزدی:
در چنین روزی در سال 1315ه ش حضرت آیه الله العظمی حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم به دیدار حق شتافتند.
آیة الله شیخ عبدالکریم حائری در سال 1267 ه . ق در روستای" مهرجرد» یزد دیده به جهان گشود . آن عالم ربانی پس از طی تحصیلات مقدماتی در حوزه دینی یزد برای فراگیری علوم آل محمد راهی سرزمین عراق شدند . ایشان در حوزه علمیه سامرا نزد فقهای بزرگی چون آیة الله سید محمد فشارکی و آیة الله نوری زانوی تلمذ به زمین زدند و در همان جا به مقام اجتهاد نایل آمدند . ایشان پس از آن به حوزه علمیه کربلا رفتند و در آن مکان مقدس به تدریس دروس خارج فقه و اصول مشغول شدند.
آیة الله حائری در اواخر سال 1332 هجری به دعوت مردم اراک به ایران آمد و تا سال 1340 ه ق که عازم قم شد در حوزة علمیة شهر اراک تدریس می کرد. آیة الله حائری یزدی در اواخر زمستان 1300 ه ش به همراه فرزند بزرگش حاج شیخ مرتضی حائری و آیت الله محمدتقی خوانساری به قصد اجابت دعوت مردم، از اراک به سمت قم حرکت کردند و در میان انبوه جمعیت استقبال کننده وارد شهر قم شدند. ایشان در سال بعد تدوین ساختار جدید حوزه علمیه قم را به عهده گرفتند به طوری که در حال حاضر تاسیس حوزه، تعمیر مدارس دینی و تغییر روش آموزشی از جمله یادگارهای ایشان شمرده می شود .آن عالم ربانی در طول عمر بابرکتشان آثار ارزشمندی نیز از خود به یادگار نهادند که از میان آنها می توان به کتاب الصلوة ، دور الاصول و بحث درباره ابواب مختلف فقهی اشاره کرد . ایشان در طول زندگی خود شخصیت های بارزی را به جهان اسلام تقدیم داشتند که از میان آنان می‎توان از حضرت امام خمینی ره ، آیة الله العظمی گلپایگانی، آیة الله العظمی اراکی و آیة الله العظمی مرعشی نجفی نام برد. حضرت امام (ره) درباره زندگی زاهدانه استاد معظم خود فرموده است:« جناب استاد معظم و فقیه مکرم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی – که از سال 1340 تا سال 1355 ریاست تامه و مرجعیت کامله قطب شیعه را داشت همه دیدیم که چه سیره‎ای داشت. با نوکر و خادم خود همسفره و هم غذا بود و روی زمین می‎نشست.» آیة الله حائری پس از عمری تلاش در جهت نشر معارف حقه اسلام ، در سن هشتاد و یک سالگی، دهم بهمن 1315 هجری شمسی ، ( هفدهم ذیقعده 1355 ه . ق ) به دیار ابدی شتافت و در جوار مرقد مقدس حضرت معصومه علیهاالسلام به آغوش خاک سپرده شد.

گشایش کتابخانه مجلس شورای ملی:
درچنین روزی در سال1304هجری شمسی ، کتابخانه مجلس به طوررسمی گشایش یافت . عرب کیخسرو نماینده زرتشتی مجلس شورای ملی در دوره دوم مجلس شورای ملی مدیریت کتابخانه کوچکی را به عهده داشت . وی که فرد فرهنگی بود ، دو سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1288 ه ش ، لایحه تاسیس کتابخانه مجلس را به نمایندگان مجلس ارایه کرد و تاسیس بخش کتابخانه در هفتم ژانویه همان سال در مجلس شورای ملی تصویب شد . عرب کیخسرو در این مسیر به جمع آوری گسترده کتب از شهرهای مختلف کشور مبادرت ورزید . کیخسرو شاهرخ با همکاری برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی نظیر دکتر رضا افشار ، شیخ ابراهیم زنجانی و سید نصر الله تقوی و همچنین اعتصام السلطنه ، محمد الامیر و محمد علی فروغی (ذکاء الملک) در راه اندازی کتابخانه تلاش های بسیاری کردند . قبل از این که کتابخانه رسما گشایش یابد ، کتاب های کتابخانه در چندین قفسه چوبی در دو اتاق قرار داده می شد . در سال 1301 ه ش ساختمان کتابخانه از یک محل موقتی به یک ساختمان دایم نقل مکان کرد . این کتابخانه در شرق مجلس قرار داشت و در واقع بخشی از خانه میرزا حسین خان سپهسالار بود .سرانجام کتابخانه در چنین روزی در سال 1304 ه ش زیرنظریوسف اعتصام الملک آغازبه کارکرد. کتابخانه مجلس یکی از بزرگترین کتابخانه های ایران و یکی از غنی ترین کتابخانه های جهان در حوزه کتب خطی است . در این کتابخانه قریب هفده هزار جلد کتاب خطی و بیش ازپانزده هزار جلد کتاب چاپی نگهداری می شود . در بخش نشریات آن نیز مجموعه ای کامل از نشریات مختلف کشور در اختیار علاقمندان قرار می گیرد . کتابخانه مجلس در حوزه تاریخ نیز به عنوان یکی از کتابخانه های مطرح ایران است به طوری که بیشترین منبع فارسی از اسناد ، مدارک و مکاتبات دوره مشروطه در این کتابخانه نگاهداری می شود.

خرید سلاح:
در چنین روزی در سال 1307 ه ش رضا خان اقدام به خرید گسترده نظامی در سطح کشور کرد. وی برای نخستین بار میزان شش میلیون تومان سلاح برای ارتش خریداری کرد. ارتش یکی از پایه های اصلی حکومت رضاخان بود.

در گذشت تقی آرانی:
دکتر تقی ارانی پایه گذار حزب کمونیست در ایران در چنین روزی در سال 1318 در زندان در گذشت. وی در سال 1280 در تبریز به دنیا آمد و در دبیرستان دارالفنون، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه برلین، دانشکده فلسفه برلین تحصیل کرد و موفق شد در رشته های پزشکی و فیزیک درجه دکتری در یافت دارد. وی را رهبر سابق حزب کمونیست ایران و نیز بنیانگذار معنوی حزب توده ایران دانسته اند. وی در دوران دانشگاه از جمله ملیون پرشور و ستایشگر فرهنگ و تمدن ایران باستان بود و در زمان تصویب قرار داد 1919 مخالفت جدی خود رابا این قرارداد استعماری اعلام کرد. ارانی ابتدا مقالات خود را درباره فرهنگ و تمدن ایران در مجلات «ایرانشهر» و «فرنگستان» چاپ و منتشر می کرد اما پس از گرایش به مسلک اشتراکی و اصول عقاید مارکس و لنین دست به انتشار سلسله مقالاتی بدون امضا در مجله کمونیستی «پیکار» در آلمان زد. وی در همین دوره به تدریس زبان عربی در دانشگاه برلین مشغول بود. تقی ارانی پس از بازگشت به ایران در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد و ضمن آن با تشکیل جلسات پنهانی با روشنفکران چپگرای ایرانی به سازماندهی و تاسیس «حزب کمونیست ایران» مشغول بود. تاسیس و انتشار روزنامه دنیا (به عنوان اولین نشریه چپگرای فارسی و ارگان حزب کمونیست ایران) از نخستین کارهای وی در این دوره بود. پس از آن که انتشار مجله «دنیا» ممنوع شد وی به همراه تعداد زیادی از همفکران و هم مسلکان دیگر (مشهور به گروه 53 نفر) به اتهام تبلیغ مسلک اشتراکی در ایران در بیست و یکم اردیبهشت 1316 ش دستگیر شدند. پس از محاکمه گروه 53 نفر در دادگاه جنایی تهران ، دکتر ارانی محکوم به ده سال حبس شد. وی در سن سی و هشت سالگی در زندان قصر به علت ابتلا به بیماری تیفوس در گذشت. هنوز برخی از مورخان مرگ وی را طبیعی نمی دانند . او از خود آثاری نیز به جای گذاشته است که از میان آنها می توان به تدوین کتب درسی شیمی و فیزیک برای دوره متوسطه، کتابی در زمینه روانشناسی، کتابی در زمینه نظریه های علمی، کتابی با نام عرفان و اصول مادی اشاره کرد.

استقلال کویت:
در چنین روزی درسال1961 میلادی کویت به استقلال دست یافت . کویت درجنوب غربی آسیا و در ساحل غربی خلیج فارس بین عراق و عربستان سعودی واقع شده است. نژاد اکثریت مردم این کشورسامی وعده ای نیز ایرانی هستند. زبان رایج میان آنان نیز عربی است. اکثر مردم این کشور پیرو دین اسلام اند. حکومت این کشور مشروطه امیر نشین است که در سال 1961میلادی از انگلستان مستقل شد و در چهاردهم ماه مه 1963 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد. کویت براساس قرارداد منعقده میان نماینده انگلستان و شیخ عبدالله السالم اَلصباح، مختار شد با هر کشوری که مایل است روابط اقتصادی برقرارکند. کویت یکی ازبزرگترین کشورهای نفت خیز جهان و عضو کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است.

همه پرسی در عراق:
درچنین روزی درسال 1921 میلادی مراسم مراجعه به آرای عمومی درباره سلطنت ملک فیصل درعراق انجام شد. دراین رای گیری عمومی 97 درصد آراء به نفع ملک فیصل بود. وی روزبیست و سوم اوت همان سال باعنوان اولین پادشاه عراق تاجگذاری کرد.

اعدام چارلز اول:
ژانویه 1649 میلادی چارلز اول پادشاه انگلستان که در جنگ داخلی این کشور از نیروهای هوادار پارلمان به فرماندهی الیور کرومول شکست خورده بود در ملاء عام با تبر گردن زده شد.

تولد آتاتورک:

در چنین روزی در سال 1881 میلادی مصطفی کمال پاشا مشهور به آتاتورک به دنیا آمد. آتاتورک به کمک غرب و انگلستان رژیمی استبدادی را در ترکیه حاکم کرد. وی اساس حکومت خود را اسلام زدایی قرار داد و بر این اساس مدرسه ‏هاى مذهبى را بست، اذان و نماز را به زبان عربى قدغن کرد، نظام حقوقى سوئد را به جاى نظام شرع در دادگسترى ترکیه رواج داد، خط را عوض کرد، کشف حجاب نمود، پوشیدن لباس غربى را براى هر ترک اجبارى ساخت و... . کمال آتاتورک نخست «خلافت‏» را ملغا ساخت وسپس نظام قضایى شریعت را منسوخ کرد و به جاى آن قوانین کشورهاى غربى را وارد نمود. وی «اوقاف‏» را ملى کرد و تمامى مدرسه‏هاى دینى را تعطیل کرد. آتاتورک در سال 1924 م. دستور داد هرچیزى که مربوط به تاریخ گذشته ترک‏ها و امپراتورى عثمانى یا درباره اسلام است از برنامه‏هاى درسى تمامى مدارس حذف گردد. او در سال 1924 م. یک قانون اساسى جدید براى کشور تدیون کرد . این قانون اساسى نمونه کامل اسلام‏ستیزى و غرب‏زدگى مفرط در تمامى زمینه‏ هاست. آتاتورک از نظر سیاسى و فرهنگى، از طرفى با تشکیل جمهورى لائیک با اسلام مبارزه کرد و از سویى، على‏رغم مخالفت‏شدید توده‏هاى مردم، حتى دانشگاهیان، دستور داد تا رسم‏الخط زبان ترکى از «عربى‏» به «لاتین‏» تغییر یابد. پس از مرگ آتاتورک در سال 1938 م. این سیاست و دوره غرب ‏زدگى در ترکیه به وسیله جانشین او عصمت اینونو ادامه یافت و در نتیجه توده‏هاى مسلمان ترکیه از رژیم به ستوه آمدند و در نخستین انتخابات نسبتا آزاد در سال 1950 عصمت اینونو یار وفادار کمال آتاتورک را کنار زدند. پس از اینونو، دولت عدنان مندرس روى کار آمد و روند غربگرایى تا حدى تعدیل گردید. درترکیه آتاتورک ارتش ونیروهای نظامی پاسدار رژیم لائیک اند. باتمام سخت گیری های آتاتورک و اخلافش علیه مظاهر اسلامی و مسلمانان، اکنون رژیم لائیک با موج عظیم باز گشت به اسلام روبرو است. این بازگشت از رفتار و پوشش فردی تا رفتار اجتماعی و سیاسی و آموزشی را شامل می شود.

آغاز نبرد استالینگراد:
درچنین روزی در سال 1943 میلادی نبرد خونین استالینگراد بین شوروی و آلمان درگرفت.

تولد فرانکلین روز ولت:
درچنین روزی در سال 1882 میلادی فرانکلین دلاندو روزولت به دنیا آمد. وی سه دوره رییس جمهور آمریکا بود . او از عوامل مهم پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم بود و در کنفرانس های جهانی گام های مهمی در جهت صلح برداشت.

کشته شدن دو تن از روسای اطریش:
در چنین روزی در سال 1889 میلادی رودلف پادشاه اطریش و بانوی هفده ساله او با نام بارونس ماری وتسرا در منطقه شکارشان نزدیک وین کشته یافت شدند. گفته می شود کسی آنان را در این محل کشته بود.

هیتلر درصدر:

در چنین روزی درسال 1933 میلادی آدولف هیتلر، به کمک کسانی چون دکتر شاخت اقتصاد دان و کروپ صاحب بزرگترین صنایع فولاد سازی آلمان، در انتخابات پیروز شد.

حمله به سایگون:
درچنین روزی در سال 1968 میلادی ویت کنگ های کمونیست حمله خود را علیه ویتنام جنوبی آغازکردند. دراین حمله ویت کنگ ها پایگاه نظامی آمریکا در سایگون را مورد تهاجم خود قرار دادند.

کشتار در ایرلند:
درچنین روزی در سال 1972 میلادی در ایرلند جنوبی سربازان بریتانیایی سیزده شهروند کاتولیک این کشوررا کشتند. این روز به عنوان روز یکشنبه خونین در ایرلند مشهور شده است.

قطع روابط کابل وواشنگتن:
درچنین روزی در سال 1989 میلادی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بسته شد.

اعزام نیرو به هائیتی:
درچنین روزی در سال 1995 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد شش هزارنفرازبازرسان حافظ صلح این سازمان را به هائیتی اعزام کرد.

محاکمه میلوسوویچ:
درچنین روزی درسال 2002 میلادی اسلوبودان میلوسوویچ دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی سازمان ملل را متهم به حمله ای جلادانه علیه خود کرد. وی در این دادگاه از اعمال خود در جنگ بالکان دفاع می کرد.

بسته شدن آخرین معدن ذغال سنگ:
در چنین روزی درسال 2002 میلادی آخرین معدن ذغال سنگ ژاپن بسته شد. دلیل این امرقیمت بالای تولید و ارزان بودن واردات ذغال سنگ اعلام شده است.

روز زنان اشرافی:
همه ساله در چنین روزی به عنوان روز زنان اشرافی در انگلستان مراسمی برگزار می شود.

تظاهرات علیه نژاد پرستی:
در چنین روزی درسال 1993 میلادی یکصد هزار نفر از اروپاییان علیه فاشیسم و نژاد پرستی در این قاره تظاهرات کردند.

نکوهش پرتغال:
در چنین روزی در سال 1962 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرتغال را به دلیل تعرض به آنگولا مورد انتقاد شد ید خود قرار داد.

کناره گیری مک ماهون از قدرت:
در چنین روزی در سال 1879 میلادی مک ماهون رئیس جمهور فرانسه از قدرت کناره گرفت.

تولد آرنولد گولینکس:
در چنین روزی در سال 1624 میلادی آرنولد گولینکس فیلسوف هلندی در سال 1624 به دنیا آمد.

منبع: خبرگزاری مهر
 

 

 

واقعه ای ثبت نشده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo