شهید آوینی

 
شورای عالی هیئتهای مذهبی تشکیل می شود
دومین دوره انتخابات شوراهای هیئتهای مذهبی، به منظور تشکیل شورای عالی هیئتهای مذهبی 12 اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می شود .

انتخابات اولیه شوراها برگزار شده است، طی این انتخابات از میان مسئولان هیئتهای مذهبی شهرستانهای مختلف نمایندگانی انتخاب شده اند .

بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده بدنبال این انتخابات اولیه، شورای شهرستان تشکیل شده است اما در مرحله بعدی و برای انسجام بخشی به فعالیتهای هیئتهای مذهبی شورای استانی با نمایندگانی از شهرستانها شکل گرفته است .

به منظور تشکیل شورای عالی کشوری انتخاباتی 12 اسفند ماه در 30 استان و 200 شهرستان برگزار می شود.

تشکیل این شوراها، اقدامی در راستای ساماندهی و سازماندهی فعالیت هیئتهای مذهبی است، این شوراها با ارتباط نزدیک می توانند فعالیت هیئتها را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده هر گونه تحریف و آسیب، به سرعت موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهند داد .

ضمن اینکه در صورت نیاز به حمایت و پشتیبانی نیز، این شوراها، هیئتهای مذهبی را تقویت کرده، نیازهای آنان را پاسخگو خواهند بود .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo