شهید آوینی

 
قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی ترجمه شد
قرآن کریم با هدف رفع خلاء معارف شیعی در ترکیه، در دو جلد و 600 صفحه به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده است .

مرتضی ترابی، مترجم قرآن به زبان ترکی استانبولی، اظهار داشت: ترجمه قرآن به زبان ترکی که در آغاز کار به صورت گروهی انجام شده بود، به صورت انفرادی به پایان رسید و پس از باز بینی مجدد در اختیار یکی از علمای مسلط به زبان ترکی قرار گرفت تا نقد و بررسی شود.

ترابی در ادامه افزود: ترجمه قرآن به زبان ترکی بر اساس مستندات و احادیث و روایات شیعی و اهل بیت(ع) انجام شده است.

وی همچنین تصرح کرد: ترجمه قرآن به زبان ترکی کار جدیدی نیست بلکه صدها ترجمه در این زمینه وجود دارد اما ترجمه ای که از سوی شیعیان انجام شده فقط یک مورد و آن هم از سوی پروفسور عبدالباقی گلپنارلی از ادبای ترک صورت گرفته است.

ترابی  از ویژگی های ترجمه ای که انجام داده را سلیس  و تفسیری بودن آن ذکر کرد و گفت: در این ترجمه سعی شده متن به صورت تفسیری باشد تا خواننده آیات را به طور دقیق درک کند .

ترابی همچنین اظهار داشت : ترجمه قرآن به زبان ترکی استانبولی در دو جلد و در 600 صفحه از سوی مرکز ترجمه های قرآن مجید منتشر می شود که جلد دوم آن شامل توضیحات و تفاسیر خواهد بود.  

مترجم قرآن ترکی استانبولی در پایان اعلام کرد : در نظر است این ترجمه قبل از چاپ در اختیار چند نفر از صاحبنظران قرار گیرد تا از خطای احتمای مصون باشد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo