شهید آوینی

 
درک مفاهیم عمیق دین اسلام ضروری است
تلاش برای فهم و درک مفاهیم عمیق دین اسلام امری ضروری است، باید به هر وسیله ای بر آشنایی خود از اسلام افزود و از علم و آگاهی حاصل از این اقدام برای دستگیری دیگران استفاده کرد.

آیت الله مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دیدار با جمعی از تاره مسلمانان آمریکای جنوبی  افزود: به طور قطع اگر هدایت و راهنمایی هایی انبیاء نبود، بشر به پستی و حقارت مبتلا می شد، به همین جهت باید از این نعمت الهی که به وسیله پیامبران در اختیار ما گذاشته شده به نحو احسن استفاده کنیم و به دیگران نیز بیاموزیم .

وی یادآورشد: حقیقت این است انسانی که در اثر محرومیت از هدایت اسلام در معرض گمراهی است، وضعی بسیار بدتر از نابینایی دارد که در معرض سقوط در چاه است، چون کسی که از دین حق محروم و موفق نشود حقیقت را بشناسد برای همیشه از سعادت محروم خواهد بود، اما کسی که در چاه سقوط می کند یک عذاب محدود و موقتی را تحمل خواهد کرد.

بر اساس گزارش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، وی گفت: فراموش نکنیم که مردم اندونزی بر اثر مهاجرت چند مسلمان، به دین اسلام ایمان آوردند و بزرگترین کشور اسلامی را تشکیل دادند، شما نیز می توانید در حد توان خود نقش آن چند مسلمان مهاجر را ایفا و منشاء خیر و برکاتی برای نسلها و قرنهای آینده باشید .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo