شهید آوینی

 
اسلام جهان را به سرچشمه سعادت فرا می خواند
پادشاه عربستان گفت: اسلام دین صلح و آرامش است و همه جهان را به سوی این دین که سرچشمه سعادت بشر و مایه نیکبختی اوست، فرا می خواند.

ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان در هندوستان تأکید کرد: رعایت تسامح و عدالت در دین سبب می شود بخشهایی از موازین و آموزه های این دین به اجرا در آید، روح انسجام و همبستگی را میان جوانان مسلمان زنده کند و ایمان به اعتقادات دینی و میانه روی در جهان اسلام و غیر اسلام را ترویج و اشاعه دهد.

به گزارش خبرگزاری اسلام نیوز، پروفسور مشیر الحسن مدیر دانشگاه تازه تأسیس مذکور نیز گفت: میراث اسلام میراث بسیار گرانبهایی است که باید آنرا گرامی بداریم و بر آن ارج نهیم.

مشیر الحسن تصریح کرد: تعداد مسلمانان هند به بیش از 150 میلیون نفر می رسد که وحدت آنها با شرکت در فعالیتهای فرهنگی، دینی و اسلامی حفظ می شود.

وی افزود: در این کشور مراکز مختلفی وجود دارد که از جمله آنها مرکز تحقیقات خاص ادیان و تمدنها، مرکز تحقیقات جواهر لعل نهرو، مرکز صلح ، تساوی گرایشها در دانشگاه و غیره است که تحقیقات خود را در زمینه های مختلف دینی و اسلامی ارائه می دهد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo