شهید آوینی

 
عرضه نامطلوب تصاویر و شمایل اهل بیت(ع) تأثیر منفی دارد
یک کارشناس فرهنگی هنری گفت: شمایل نگاری وعرضه بیش ازحد تصاویر ائمه اطهار (ع) و نقاشی صحنه های مقاتل در درازمدت اثرات منفی فرهنگی به بار می آورد.

رسول شکری نیا هنرمند ومداح اهل بیت(ع) بااعلام این مطلب افزود: شمایل نگاری اهل بیت (ع) ازدیدگاه برخی علما حرام وبرخی دیگر آن را دارای کراهت می دانند و اگر ارائه این تصاویر بارمنفی نیز داشته باشد قطعاً حرام است و تصویرگر و عرضه کننده آن باید طلب مغفرت کند.

این هنرمند ادامه داد: قبلاً حرمت خاصی برای برخی شمایل اهل بیت (ع) قائل بودند وسالی یکبار پرده ازروی تصاویر اهل بیت برمی داشتند ولی هم اکنون درکوچه و خیابان وهرنقطه ازشهرها صدها تصویر که بسیاری ازآنها ازلحاظ تکنیکی و حتی روایات دارای ضعف هستند دیده می شوند که این امر متأسفانه تبدیل به ابزاری تجاری شده است.

این مداح اهل بیت(ع) وظیفه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وسازمان تبلیغات اسلامی را در این خصوص بسیار سنگین دانست وافزود: همچنانکه برای انتشار قرآن کریم نیازمند مجوز هستیم باید تدابیری اندیشیده شود تا انتشار تصاویر مربوط به اهل بیت ووقایع زندگی آن بزرگان بامجوز صورت پذیرد و تیمی متشکل ازعلما وروحانیون، هنرمندان برجسته و مسئولان فرهنگی براین امر نظارت کنند.

وی انتشار برخی تصاویر راوهن نسبت به اهل بیت دانست وگفت: نهادهای مسئول باید باقوت وشدت جلوی انتشار برخی تصاویر راگرفته وتازمان باقی است باآنان برخورد کنند که مسائل خرافی  رخ ندهند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo