شهید آوینی

 
10 هزار دانشجو به حج عمره اعزام می شوند
با برنامه ریزی های انجام شده از نیمه دوم تیر ماه تا پایان شهریور ماه بیش از 10 هزار دانشجو از تمامی دانشگاه های آموزش عالی کشور به حج عمره دانشجویی اعزام می شوند.

دکتر "مسائلی" در نشست خبری حج عمره دانشجویی افزود: از تعداد 10 هزار سهمیه یک هزار و 400 نفر سهیمه دانشگاه های علوم پزشکی، سه هزار و 250 نفر سهمیه دانشگاه آزاد،  سه هزار و 150 نفر سهمیه دانشگاه های دولتی و دو هزار و 300 نفر نیز سهمیه مدارس عالی فنی و حرفه ای، دانشگاه های تربیت معلم و دانشگاه ها و مراکز مستقل اما تابع آموزش عالی است.

وی اظهار داشت: در حج عمره دانشجویی سال 85 به دلیل تاثیر خاصی که معاونان فرهنگی و اساتید بر روی دانشجویان دارند و به خوبی در این سفر می توانند کار فرهنگی انجام دهند تعدادی از این افراد نیز همراه با دانشجویان به سفر حج عمره دانشجویی اعزام می شوند.

دبیر ستاد حج عمره دانشجویی تصریح کرد: تسهیلات پیش بینی شده برای دانشجویان در دو سطح است که یکی هزینه های کلی دانشجویان کاهش می یابد و دیگری ارائه وام های دانشجویی به دانشجویان در نظر گرفته شده است.

دکتر "مسائلی" تاکید کرد: هزینه سفر حج عمره دانشجویی در سال گذشته 474 هزار تومان بود که امیدواریم امسال بتوانیم این رقم را کمتر کنیم تا دانشجویان به راحتی بتوانند هزینه های سفر خود را پرداخت کنند.

همچنین در این نشست مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با مهم خواندن نقش این سفر در امور فرهنگی دانشگاه افزود: با توجه به این که در فرهنگسازی اسلامی و ایرانی در دانشگاه ها سفر حج عمره یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین حرکت ها خواهد بود تعداد سهمیه های اختصاص یافته به دانشگاه ها بسیار اندک است و امید می رود این سهمیه سال به سال بیشتر شود.

دکتر "صالحی" تاکید کرد: سهمیه دانشگاه آزاد به یازده منطقه دانشگاه و بیش از 300 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اختصاص می یابد که با توجه به جمعیت یک میلیون و نیمی دانشجویان و استقبال خوب دانشجویان این دانشگاه سهمیه اختصاص یافته بسیار اندک است.

مسئول ستاد حج عمره دانشجویی دانشگاه های دولتی نیز اظهار داشت: سهمیه سه هزار و 150 نفری دانشگاه های دولتی به 52 مرکز و دانشگاه های  پیام نور و علمی کاربردی اختصاص می یابد.

دکتر "علی نیا" افزود: بر اساس دستور وزیر علوم سهمیه ویژه ای نیز برای نفرات برتر در مقاطع مختلف تحصیلی و افراد فرهیخته به عنوان هدیه اختصاص خواهد یافت. 

نشست خبری ستاد حج عمره دانشجویی با حضور دکتر "مسائلی" دبیر ستاد حج عمره دانشجویی، دکتر "صالحی" مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر "علی نیا" مسئول ستاد حج عمره دانشجویی دانشگاه های دولتی و دکتر "میرزا حسینیان" مسئول ستاد حج عمره دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی در سازمان مرکز دانشگاه تهران برگزار شد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo