شهید آوینی

 
همایش "اطلاع رسانی قرآن" در امارات برگزار می شود
همایش ویژه " اطلاع رسانی قرآن" به منظور ارائه اهمیت قرآن و گسترش و تقویت روشهای اطلاع رسانی در مورد این کتاب آسمانی، برای نخستین بار در امارات برگزار می شود.

این همایش که اولین همایش در زمینه اطلاع رسانی قرآنی است با هدف ارائه اهمیت و نقش قرآن، گسترش شیوه های اطلاع رسانی که تنها به قرآن اختصاص دارد، بررسی موانع و مشکلاتی که اطلاع رسانی قرآن با آن مواجه است، گسترش و تجدید خطابه های اسلامی و تشویق وسایل ارتباط جمعی با بهره گیری از قرآن دربرنامه های  برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری اسلام نیوز، در همایش فوق شرکت کنندگان به بررسی تجارب رسانه های جمعی  پرداخته و در مورد شیوه های صحیح، دقیق و تأثیرگذار اطلاع رسانی قرآنی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته جدید، به بحث و گفتگو می پردازند .

بر اساس پیش بینی ها و به منظور تشویق دانش آموزان به حفظ قرآن کریم، مسابقات مدرسه ای قرآن  در رشته های حفظ و تلاوت و تجوید قرآن و همچنین مسابقاتی برای امامان و مؤذنین مساجد نیز در رأس الخیمه امارات برگزار شود که تاریخ برگزاری آن هنور مشخص نشده است .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo