شهید آوینی

 
بانک اطلاعاتی هیئتهای مذهبی تشکیل شد
بانک اطلاعاتی هیئتهای مذهبی از سوی معاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با هدف ساماندهی به فعالیت آنها، تشکیل شده است .

این بانک با هدف شناسایی دقیق هیئتهای مذهبی فعال در سراسر کشور و امکان برقراری ارتباط با آنها تشکیل شده است .

شناسایی هیئتهای مذهبی برای معاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی این امکان را فراهم می آورد که در صورت نیاز، به راحتی بتوان با این گروه ها ارتباط برقرار کرده، توضیحات لازم را به آنها ارائه و یا بر فعالیت آنها نظارت داشت . 

به واسطه این طرح بیش از 31 هزار هیئت مذهبی در سراسر کشور شناسایی، کد گذاری شده و دارای شناسنامه هستند .

معاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی آسیب زدایی از فعالیتهای مذهبی هیئتهای سراسر کشور را از دستاوردهای آینده  تشکیل این بانک اطلاعاتی و شناسایی دقیق هیئتهای مذهبی می داند .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo