شهید آوینی

 
پیش نویس طرح تربیت مدرس تلاوت قرآن تهیه می شود
پیش نویس طرح تربیت مدرس تلاوت قرآن کریم، به منظور ارتقاء کیفی آموزشهای این بخش از سوی سازمان دارالقرآن الکریم تهیه و تدوین می شود .

این طرح به منظور اجرا در سال 85 آماده خواهد شد و بر اساس آن مربیانی که قصد آموزش تلاوت قرآن را دارند می بایست دوره های تخصصی را بگذرانند .

سازمان دارالقرآن الکریم به منظور ارتقاء سطح آموزشی قرآن از سوی مربیان مختلف قرآنی، دروه هایی را برگزار و پس از قبولی شرکت کنندگان در آزمون پایانی، گواهینامه هایی را به آنها اعطا می کند که به واسطه آن سطح مربیان ارزیابی می شود .به واسطه این اقدام کیفیت آموزشی قرآن کریم در کشور ارتقاء یافته، آموزشهای مختلف با روشهای اصولی، ماندگار و علمی همراه خواهد بود .

بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، پس از اجرای دقیق و کامل طرحهای آموزشی سازمان دارالقرآن که تمام مربیان ملزم به شرکت در آنها هستند، فعالیت مربیان فاقد گواهینامه ممنوع می شود .

از فعالیتها و اهداف اصلی سازمان دارالقرآن تحولی نو در آموزش قرآن و همچنین ایجاد نهضتی در قرآن آموزی است . در همین راستا سازمان دارالقرآن الکریم ، نهضت قرآن آموزی را فعال کرده و در زمینه گسترش ، تعمیق و تبیین قرآن و فراگیرتر کردن آن در قالب روخوانی و روانخوانی قرآن فعالیت می کند .

بر اساس بند "و" ماده 159 برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی مصوب نهضت ، سازمان تبلیغات اسلامی متولی نهضت قرآن آموزی بوده و تمام امور مربوط به سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ساماندهی این نهضت را بر عهده دارد .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo