شهید آوینی

 
فرهنگ قرائت قرآن در مساجد ارتقاء می یابد
مدیر روابط امور رسیدگی به مساجد استانهای خراسان گفت:با هدف ارتقای فرهنگ قرائت قرآن ، طرح قرائت نور در مساجد استانهای خراسان اجرا می شود.

محمد اسفندیاری  مدیر روابط  مرکز رسیدگی  به امور مساجد استانهای خراسان در مشهد اظهار داشت : بر طبق طرح تعاملی که با آستان قدس رضوی و امور اوقاف خیریه انجام شده از این پس با مشارکت این ارگانها  قرآنهایی به همه مساجد استانهای خراسان اهدا می شوند.

 وی تصریح کرد: اولویت اول در توزیع قرآن با شهر مشهد است  و این امر به دلیل حجم زیاد زوار مذهبی  و مراجعان به قرآن است و توزیع قرآنها نیز به صورت هر یک ماه به یکی  از مساجد  در مناطق است .

  وی در خاتمه بیان داشت : هیچ ناشر قرآنی  در زمینه اهدای قرآن به امور مساجد  پیش قدم نشده است  و همچنین اظهار امیدواری کرد  با کمک ناشران بتوان به رفع نیازهای  بقیه استانها پرداخت.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo