شهید آوینی

 

امروز یکشنبه دوم بهمن ماه سال1384 هجری شمسی ، مصادف است با بیست و یکم ذیحجه الحرام سال 1426هجری قمری و برابراست با بیست و دوم ژانویه سال 2006 میلادی .

 فتحعلی شاه بر تخت شاهی : 
درچنین روزی درسال1212هجری قمری  برابر با 1176 ه ش بابا خان بانام فتحعلی شاه قاجاردرتهران برتخت نشست . پس از قتل آغا محمد خان هرکدام  از سرداران   و فرماندهان سپاه او برای تسخیر بخشی از ایران  عازم مناطق مختلف شدند . در این میان با باخان پسر حسینقلی خان جهانسوز با در ک شرایط و اوضاع حساس کشور  به سرعت به سوی تهران حرکت کرد و در چنین روزی به کمک حاج ابراهیم خان کلانتر بر تخت شاهی جلوس کرد . وی اعتماد الدوله را صدر اعظم خود ساخت  . او پس از آن برای تثبیت قدرت خود به دفع مخالفین پرداخت و خوانین ،  بازماندگان خاندان صفوی و برخی از هم رتبه های خود رادر قوم قاجار  از بین  برد . در دوره فتحعلی شاه قدرت های استعماری در پی کسب مواد اولیه برای پیش برد مطامع شخصی خود به دست اندازی به نقاط مختلف جهان مشغول بودند . در این میان انگلیس از یک سو و  فرانسه و روسیه از سوی دیگر هر یک سعی می کردند با اعتماد سازی در برابر شاه بی کفایت قاجار با پرداخت ثمن بخسی ، امتیاز کلانی را ازشاه ایران بگیرند . در این میان ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه سوق الجیشی و قرار گرفتن در راه سه قاره طمع سه قدرت را بیشتر به سوی خود جلب کرد . 
بریتانیا  ایران را راهی برای رسیدن به هند می دانست ، فرانسه نیز همین میسر را طی می کرد و قصد داشت که انگلستان را در این زمینه مغبون سازد . در این دوره فتحعلی شاه  معاهدات مختلفی را منعقد کرد که از میان آنها می توان به معاهده
فین کن اشتاین اشاره کرد . همچنین پس از جنگ های اول و دوم ایران و روسیه دردوره او   دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمانچای میان
او و زعمای روس بسته شد که بر اساس آن بسیاری از شهر های شمالی و غربی ایران به روس ها واگذار گردید .   

درگذشت آخوند خراسانی
:
محمد کاظم خراسانی درسال 1255 ق . در مشهد دیده به جهان گشود. پدرش ، ملا حسین هراتى فردی تاجر بود وگاه به تبلیغ علوم دینی می پرداخت .  محمد کاظم  پس از طی مقدمات علوم در  حوزه علمیه مشهد برای  ادامه تحصیل عازم عراق شد. وی بعدها به سلک شاگردان ملا هادى سبزوارى در آمد و پس از آن در درس ملا حسین خویى و میرزا ابوالحسن جلوه شرکت کرد. وی همچنین  در مکتب علمی شیخ اعظم و استاد الفقها شیخ مرتضی  انصارى ،  میرزاى شیرازى و  آیت الله سید على شوشترى زانوی تلمذ بر زمین زد و از محضر علمی آن  سه  فرزانه بهره های علمی فراوان برد .در سال  1312ق. مرجعیت عامه شیعه به ملا محمد کاظم خراسانى رسید.  مرحوم آخوند البته رساله عملیه‏اى منتشر نکرد بلکه او هم نظیر استادش شیخ اعظم انصارى به حاشیه نویسى بر رساله‏هاى پیشین اکتفا کرد. وی مدت ها نیز  به تدریس علوم دینی مشغول شد و همزمان با کسب اطلاعات وسیعتر علمی  بیش از سه هزار شاگرد را تربیت کرد که از میان آنها می توان به  سید ابوالحسن اصفهانى ، شیخ ابوالقاسم قمى ، سید ابوالقاسم کاشانى ، میرزا احمد خراسانى ، سید محمد تقى خوانسارى ، سید جمال الدین گلپایگانى ، شیخ محمد جواد بلاغى ، شهید سید حسن مدرس ، حاج آقا حسین قمى ، سید صدر الدین صدر، آقا ضیاء الدین عراقى ، شیخ عبدالکریم حائرى ، سید عبدالله بهبهانى ، سید عبدالهادى شیرازى ، شیخ محمد على کاظمى ، شیخ محمد حسین نائینى ، آقا بزرگ تهرانى ، حاج آقا حسین بروجردى و سید محمود شاهرودى اشاره کرد . از  آن عالم ربانی آثاری چند نیز به جای مانده است که از میان آنها می توان به  حاشیه مختصر بر رسائل دررالفوائد ، حاشیه بر مکاسب  ،  حاشیه بر اسفار،  حاشیه بر منظومه ملا هادى سبزوارى ،   رسالاتی در ابواب مختلف فقهی ،  روح الحیاه فى تلخیص نجاه العباد،  ذخیره العباد فى یوم المعاد و   کفایه الاصول اشاره کرد . بیش از آنکه نام آخوند خراسانی با وجهه علمی مشهور باشد نام او در افواه سیاسیون مطرح است چراکه آخوند خراسانی در دوران مشروطه تلاش های بسیاری در برقراری حکومت قانون در ایران نمود . فلسفه سیاسی او مشحون از مشروطه خواهی و آزاد اندیشی و مشروطه مشروعه است . مرحوم آخوند در به پیروزی رساندن مشروطه تلاش های فراوانی کرد و در تایید مشروطیت و مجلس و مبارزه علیه محمد علی شاه نامه هایی نوشت و اقداماتی به عمل آورد .  آخوند خراسانی در نهادینه کردن موضوع اصل دوم  قانون اساسی مشروطه مبنی‌‏بر نظارت فقها بر مصوبات مجلس بسیار تلاش کرد .
سرانجام آن فقیه فرزانه در  شب چهارشنبه 21 ذیحجه 1329 ق .دار فانی را وداع گفت . در شرح احوال آخوند خراسانى سخن زیاد گفته شده  و ما در اینجا به آنچه خود او در حسب حالش گفته، مى‏پردازیم. آخوند در این جا از فقر و عسرت، و زهد و بى‏اعتنایى به زخارف دنیا در دوره طلبگى خود سخن مى‏گوید: ...چون مجلس درس به پایان رسید، شیخ (مرتضى انصارى) به من نگاه کرده گفت: آخوند! مى‏بینم خیلى مؤدب مى‏نشینى؟ من سر به زیر افکندم و عباى خود را بر روى سینه‏ام بیشتر کشیدم و حالتى داشتم قرین انفعال. شیخ دریافت که پیراهن به تنم نیست و قباى خود را پیش آورده‏ام تا گردن خود را بپوشانم و معلوم نشود که پیراهن ندارم! زیرا (از کفش و لباس) تنها چیزى که نداشتم و مى‏توانستم بگویم مالک آن هستم یک قباى پاره بود با یک عباى کهنه و یک جفت کفش که آن هم ته نداشت و با زحمت پاى خود را بالاتر مى‏گرفتم و به رویه کفش مى‏چسباندم که پایم بر زمین کشیده نشود که  کثیف نشود . آن روز هم شیخ پس از مجلس درس از برهنگى من آگاه گردیده فهمید که پیراهن به تنم نیست و به این جهت قباى خود را به روى سینه‏ام کشیده‏ام و مى‏نماید که مؤدب نشسته‏ام، امر کرد پیراهنى به من دادند. ...چهل سال نه گوشت‏خوردم و نه آرزوى خوردن گوشت داشتم و تنها خوراک من فکر بود و با این زندگى راضى و قانع بودم و هیچگاه نشد که سخنى یاد کنم که گمان کنند از زندگانى خود ناراضى هستم. پولى براى خرید یک شمع به من دادند ولى من در تاریکى مى‏گذرانیدم و آن پول را به فقیرتر از خودم مى‏دادم و شبها کتاب خود را برداشته به مبرز مدرسه مى‏رفتم تا در برابر چراغ مبرز مطالعه کنم. طلاب هیچ اعتنایى به من نمى‏کردند مگر معدودى که مانند خود من یا فقیرتر از من بودند. خواب من بیش از شش ساعت نبود و چون با شکم خالى خواب آدم عمیق نمى‏شود بیشتر شبها را بیدار بودم و با ستارگان آسمان مصاحبت و مساهرت داشتم. در این احوال به خاطرم مى‏گذشت که امیرالمؤمنین (ع) نیز بیشتر شبها را به این نشان مى‏گذرانید. من با همه تنگدستى و بیچارگى احساس مى‏کردم که فکر من به عالمى بلندتر پرواز مى‏کند و قوه‏اى است که روح مرا به سوى خود جذب مى‏کند و شاید این، در سایه روح خاص و طینت و ملیتم بود. سى سال تمام، داغى و گرمى نان تنها نانخورش من بود. (مجله وحید، دوره چهاردهم ش 3، خرداد ماه 1355، «آخوند ملا محمد کاظم خراسانى‏» ، نوشته حبیب الله نوبخت، ص 135- 136) 
 
تاسیس سازمان بیمه اجتماعی کارگران :
 

در چنین روزی در سال  1331 ه ش دکتر مصدق دستور  تاسیس سازمان بیمه های اجتماعی کارگران را  صادرکرد . این سازمان یکی از اقدامات   مفید دکتر مصدق در دفاع از جامعه کارگری ایران بود که با استقبال روبروشد . بیمه یاد شده  یکی‌ از انواع‌ مختلف‌ پوششهای‌ گروهی‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌است که طی آن  فوت‌ ناشی‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو مورد بیمه قرار می گرفت و در واقع به نوعی از حقوق طبقه کارگر دفاع می شد . انقلاب‌ صنعتی‌ اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سریع‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ انفرادی‌ و گروهی‌ شد. بیمه‌های‌ حوادث‌ امروزه شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئی‌و کلی‌ و از کارافتادگی‌ دائم‌ کلی‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ ناشی‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دا د. نرخ‌گذاری‌ بیمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهی‌ و انفرادی‌ براساس‌ شغل‌ بیمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همین‌ سبب‌ درکشورهای‌ مختلف ‌جهان ‌کلیه ‌مشاغل‌ طبقه‌بندی ‌شده‌وهر طبقه‌ شغلی‌نرخ‌خاص‌ومشخصی‌پیداکرده‌ است‌.

اعلام همبستگی  گروه هایی از هما فران نیروی هوایی با انقاب اسلامی :  
 در این روز حدود هشتصد تن ازهمافران  نیروی هوایی کشور با سرپیچی از فرماندهان ارشد خود درپایگاههای هوایی  شهرهای دزفول  ، همدان ، مشهد و اصفهان وفاداری خود را به آرمان های انقلاب اسلامی به رهبری  امام خمینی ره نشان دادند . این نخستین گروه نظامی بود که نه تنها از نظر هواداری دگرگون شد بلکه تاسیسات دولتی را نیز اشغال کرد . همچنین درهمین روز افسران نیروی هوایی درکارخانه تعمیربالگردهای جنگی به پشتیبانی ازمردم مبارزو مسلمان اعتصاب غذا کردند . آنها از دولت می خواستند مستشاران  آمریکایی را ازایران اخراج کنند . این حرکت آشکار گروهی در ارتش شمارش معکوس مرگ رژیم شاهنشاهی را سرعت بخشید و بختیار را به چالشی سهمگین دیگری فرا خواند. 

کشتار مردم تهران : 
درچنین روزی در  سال1357هجری شمسی عمال رژیم منحوس پهلوی  تعداد کثیری  ازانقلابیون را که در تظاهرات گسترده تهران حضور داشتند به  شهادت رسا ند ند . 

در گذشت  عارف قزوینی :
در چنین روزی در سال 1312 ه ش  عارف قزوینی، منادی ندای درونی مردم در دوران مشروطیت  دیده از جهان فروبست. ابوالقاسم عارف قزوینی فرزند ملا هادی متخلص به عارف در سال 1300 ه ق دیده  به جهان گشود . شهرت او بیشتر به دلیل سرودن تصنیف های میهنی است . عارف شاعری وطن پرست بود و غزل ها و اشعار زیبا و شورانگیزش   از حکایت مهر به میهن حکایت می کند . او در اواخر عمر در همدان گوشه عزلت برگزید . آرامگاه عارف  در همدان واقع است . وی علاوه بر تصانیف میهنی ، تصانیف عاشقانه هم سروده است .   تصنیف  دختر پریشان زلف! عارف مبهوت! ،  افتخار همه آفاقی و منظور منی  و دیدم صنمی، سرو قدی روی چو ماهی ، معدود تصنیفهای عاشقانة عارف قزوینی است. از مشهورترین تصنیف های عارف  که جنبه حماسی میهنی دارد و هنوز هم زمزمه می شود تصنیف معروف  از خون جوانان وطن لاله دمیده "است . به بندی از آن عنایت فرمایید؛ 

  از خون جوانان وطن لاله دمیده     از ماتم سروقدشان سرو خمیده 
 در سایه گل بلبل از این غصه خزیده   گل نیزچو من در غمشان جامه دریده
 چه کج رفتاری ای چرخ  چه بد کرداری ای چرخ  سرکین داری ای چرخ  نه دین داری  نه آئین داری  ای چرخ

در گذشت علی امینی :
در چنین روزی در سال371 1ه. ش  علی امینی از نخست وزیران رژیم پهلوی  در فرانسه در گذشت . وی در دوران نخست وزیری دکتر مصدق و حسن علی منصور پست  وزارت  اقتصادی  را عهده دار بود . او پیش از آن به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون  دارایی یاریگر احمد قوام بود . وی  همچنین بعدها به وزارت دارایی دوران نخست وزیری زاهدی منصوب شد . امینی  در این دوره توافقنامه با کنسرسیوم نفتی آمریکا امضا کرد . وی یکی ازعوامل مرموز نفوذی آمریکا در ایران بود. او در دوران طرح  انقلاب شاه و مردم موسوم به انقلاب سفید نخست وزیر شاه بود .  آمریکایی ها با گزینش چنین وزیری برای شاه پس از حسن علی منصور قصد داشتند به طریقی اصلاحات دروغین امینی  را در جامعه ایرانی به منصه ظهور بنشانند .

در گذشت آزاد بلگرامی : 
درچنین روزی  در سال1200هجری قمری آزاد بلگرامی شاعربرجسته  هندی دراورنگ آباد درگذشت. برخی  آثارمنظوم وی به فارسی وعربی سروده شده است  . او چندین مجموعه  شعری در رثای امام حسین ع سروده است . 

 تولد فرانسیس بیکن :  
فرانسیس  بیکن فیلسوف و ریاضیدان مشهور بریتانیایی در چنین روزی در سال 1561 میلادی به دنیا آمد . وی از فیلسوفانی بود که یا سنت مدرسی یا اسکولاستیک در فلسفه به مخالفت برخاست و نظریات افلاطون و ارسطو را به تیغ نقد کشید . وی مبنای اندیشه  های خود را بر تجربه گرایی نهاد و از این روست که وی را به عنوان یکی از فیلسوفان عصر مدرن نام می نهند . 
.به  نظر بیکن اساس دانش بر طریقه استقرا  قرار گرفته است نه روش قیاس و هدف باید اکتشافات و اختراع باشد نه لفاظی و خیال بافی . فرانسیس بیکن متد جدید را منطق نو یا ارغنون نو خواند. او در سال 1626 میلادی دار فانی را وداع گفت .

 تولد لرد بایرون :
در چنین روزی در سال  1788 میلادی لرد بایرون یکی از  مشهورترین شعرای بریتانیا به دنیا آمد .وی  سه سال بعد از تولد پدرش را از دست داد و سال بعد پدر بزرگش فوت شد. اما  ثروت قابل توجهی برای او به ارث گذاشت و او توانست در بهترین مدارس درس بخواند. وی  در سال 1807 میلادی  نخستین  اثر ادبی خود را منتشر ساخت . پس از آن  به  پرتقال ، اسپانیا ، آلبانی ، یونان و استامبول و ازمیرسفر کرد و نهایتا  به انگلیس بازگشت. پس از سفر حاصل آن را در کتابی به نام « چایلد هارولد »  منتشر کرد که مورد استقبال واقع شد. " زندانی شیلان و مانفرد" ، "نامزد ابید وس " ، " راهزن دریایی"  و " لارا" از جمله آثار اوست . وی  به طرفداری از ناپلئون و جورج واشنگتن سخنانی گفت که هر دو با انگلیس در جنگ بودند و همین مسئله باعث شد که در 25 آوریل 1816 خاک انگلیس را برای همیشه ترک کند .او مدتی در سوئیس بعد به ایتالیا رفت ، وقتی دچار بیماری مالاریا گشت ا همچنان شعرهای دلنشین می گفت. وی در سال 1824 میلادی  به یونان رفت تا به یونانی ها در راه استقلال کمک کند و دربیست و چهارم آوریل  سال 1825  در همان جا در گذشت . 

استقلال اوکراین : 
درچنین روزی در سال1918میلادی اوکراین یکی از  جمهوری های مستقل روسیه شد. اوکراین در جنوب شرقی اروپا ، شرق لهستان و در شمال رومانی و غرب روسیه قرار دارد . این کشور  درسال1939میلادی باردیگرتحت حاکمیت شوروی سابق بازگشت .
اوکراین در سال 1991 میلادی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق اعلام استقلال کرد . بیش از هفتاد در صد ازمردم این کشور اوکراینی و بیست در صد نیز روس هستند . نزدیک به هشتاد در صد از مردم این کشور  ارتودوکس و 13و نیم در صد آنان کاتولیک اند . نوع حکومت او کراین در حال حاضر جمهوری است . 

 تصرف  کوانتونگ :
در چنین روزی در سال 1905 ژاپنی ها منطقه کوانتونگ از ایالات بزرگ کشور چین را به تصرف خویش در آوردند. این منطقه در جنوب سرزمین منچوری قرار دارد . کوانتونگ در سال  1950 به چین بازگشت .

تصرف پکن به دست کمونیست ها :
در چنین روزی در سال 1949 پس از یک دوره نبرد سخت و خونین چین زرد(ملی گرا ها) و چین سرخ سرانجام چین سرخ(کمونیست ها) به پیروزی رسید و پکن پایتخت  چین  به تصرف کمونیستهای چین در آمد  .

تولد آنتونیو گرامشی :
در چنین روزی در سال 1891 میلادی آنتونیو گرامشی فیلسوف سیاسی در ایتالیا به دنیا آمد . آنتونیوگرامشی یکی از بزرگترین متفکران سوسیا لیست ، در کنار بورد یگا و تاسکا  از پایه گذاران حزب کمونیست ایتالیا بود که در کنگره چهارم بین الملل کمونیست شرکت کرد و به عنوان یکی از اعضای دفتر اجرائی بین الملل انتخاب شد. وی در نوامبر 1926  توسط پلیس موسولینی دستگیر و تا پایان عمرش  در زندان وزیر شکنجه به سر برد. در زندان "نوشته های زندان" را دربیش از دوهزار  صفحه در مورد مسائل مختلف نظری به رشته تحریر در آورد. نگرش گرامشی که به مارکسیسم هگلی شهرت دارد ، نگرش جدیدی  از مفاهیم مارکسیستی است . او  مارکسیستهای جبرگرایی را که صرفا مسائل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بودند ،
مورد نقد قرار می داد  و معتقد بود باید به عوامل ذهنی و فرهنگی اندیشه نیز پرداخته شود . او برای تکامل نظریات خود از نوشته های اولیه مارکس استفاده کرد . گرامشی بر این اعتقاد بود که توده های مردم احتیاج به روشنفکران انقلابی دارند و بدون حضور روشنفکران انقلابی ، توده ها قادر به کسب آگاهی نیستند. وی در سال 1936 دار فانی را وداع گفت .

تاسیس سازمان سیا :
در چنین روزی در سال 1946 C.I.A  (سیا) تاسیس شد. این عبارت مخفف عبارت مطول سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است . سازمان سیا یکی از مخوف ترین سازمان های اطلاعاتی جهان است که مردم آمریکا نیز براین امر تاکید دارند . این سازمان با تشکیلات گسترده خود به عنوان ید اطلاعاتی دولت آمریکا سردمداران این کشور را در انجام دخالت های مختلف سیاسی و نظامی در امور سایر کشورها یاری می دهد . سازمان یاد شده تا کنون موجبات انجام چندین کودتای نظامی در کشور های مختلف را فرام آورده است . کودتای بیست و هشتم مرداد 1332 ایران نیز محصول همکاری دو سازمان اطلاعاتی سیا وام آی شش انگلستان بوده است . سپس از واقعه 11 سپتامبر 2001 میلادی که منجر به ویرانی برج های دو قلو درنیویورک شد سیا ماموریت رسمی و علنی پیدا کرد که مخالفان آمریکا را در سراسر جهان بدزدد یا ترور کند. 

 قانونی شدن سقط جنین در آمریکا :
در چنین روزی در سال 1973 میلادی   دیوان عالی آمریکا سقط جنین  را قانونی دانست .

در گذشت شاه جهان :
در چنین روزی در سال 1666 میلادی شاه جهان از اخلاف تیمور گورکانی در سن 74 سالگی در گذشت . وی امپراطور مغول هندوستان بود و تاج محل را برای همسرش" ممتاز محل " ساخت .

واگذاری جزایر فالکلند :
در چنین روزی در سال 1771 میلادی جزایر فالکلند به بریتانیا واگذار شد . این جزایر پیشتر در تصرف اسپانیا بود .

در گذشت ملکه ویکتوریا:
در چنین روزی در سال  1901 میلادی ملکه ویکتوریا بعد از 64 سال پادشاهی در گذشت . ادوارد هفتم پسرش به جای او نشست  . او  یکی از پیرترین ولیعهدهای انگلستان بوده است . وی  مدت نه سال بر انگلستان حکومت کرد .

یکشنبه خونین :
در چنین روزی در سال 1905 میلادی کارگران شورشی در خیابان پترزبورگ روسیه هدف گلوله های نظامیان قرار گرفتند . بیش از پانصد تن از کارگران در این حمله کشته شدند . این اتفاق روز  یکشنبه رخ داده بود و به همین دلیل یکشنبه سیاه نام گرفت .  

صلح بدون پیروزی :
در چنین روزی در سال 1917 میلادی ویلسون رییس جمهور آمریکا با ارایه طرح "صلح بدون پیروزی " ، خواستار پایان جنگ در اروپا شد . آمریکا آوریل سال بعد وارد جنگ شد .

تصرف شهر قاهره :
در چنین روزی در سال 1517 میلادی   شهر قاهره به تصرف  نیروهای عثمانی در آمد. گفته می شود مصر پس از آن تا سالیان سال  تحت قیمومت دولت عثمانی  بود. 

خلع لاوال :
  در چنین روزی درسال 1936میلادی پیر لاوال نخست وزیر فرانسه  به دلیل شکست در بحران اتیوپی از قدرت خلع شد .

ورود به ایتالیا :  
در چنین روزی در سال 1944 و در طول جنگ جهانی دوم ،  نیروهای متفقین وارد بندر آنزیوی ایتالیا شدند . 

خروج از  صحرای سینا :
در چنین روزی در سال 1957 میلادی ارتش رژیم صهیونیستی از صحرای سینا خارج شد . ارتش یاد شده در 29 اکتبر 1956 این صحرا را به اشغال خود در آورده بود .

کودا رییس جمهور شد :
در چنین  روزی در سال 1964 میلادی کنت کودا به عنوان نخست وزیر رودزیای شمالی سوگند خورد .

الحاق به جامعه اقتصادی اروپا :  
در چنین روزی در سال 1972 میلادی بریتانیا ، جمهوری ایرلند و دانمارک به جامعه اقتصادی اروپا پیوستند .

ارایه رایانه مکینتاش :
در چنین  روزی در سال 1984 میلادی شرکت اپل رایانه مکینتاش را به جهانیان معرفی کرد . این نخستین رایانه ای بودکه از سیستم پوینت  و کلیلک برخوردار بود . 

کودتا در زئیر :
در چنین روزی در سال 1992 میلادی سربازان شورشی در زئیر کنترل رادیو ملی این کشور را در کینشازا پایتخت ، به دست گرفتند . سربازان در برنامه ای  رادیویی  از دولت خواستند ، استعفا دهد .

عملیات شهادت طلبانه در فلسطین :
در چنین روزی در سال 1995 میلادی دو فلسطینی بر اثر عملیات شهادت طلبانه در نوار غزه با انفجار یک انبار مهمات رژیم صهیونیستی نوزده اسراییلی را به هلاکت رساندند . این عملیات شهادت طلبانه  توسط صلاح شاکر و انور محمد عطیه سکر  از اعضای جنبش جهاد اسلامی  اجرا  شد .

کشف فسیل دایناسور :
در چنین روزی در سال 2003 میلادی اعلام شد که دانشمندان چینی باقیمانده های یک دایناسور به همراه چهار بال را یافته اند .

تولد ایوان سوم :
در چنین روزی در سال 1440 میلادی ایوان سوم تزار روس به دنیا آمد . وی بین سالهای 1462 تا 1505 میلادی براین کشور حکومت کرد . او لیتوانی را تسخیر کرد .

تولد آگوست استریند برگ :
در چنین روزی در سال 1849 میلادی آگوست استریند برگ رمان نویس و نمایشنامه نویس سوئدی به دنیا آمد . آپولوجیا عنوان مهمترین اثر اوست . 

تولد گریفیث :
در چنین روزی در سال 1875 میلادی دیوید دبیلو گریفیث کارگردان و تهیه کننده فیلم متولد شد ." تولد ملت"  عنوان مهمترین اثر اوست

تولد لئو دی لاندو :
در چنین روزی در سال 1909 میلادی لاندو فیزیکدان روس متولد شد . وی در سال 1962 میلادی جایزه نوبل فیزیک را از آن خود کرد .

در گذشت کوبو آبه :
در چنین روزی در سال 1993 میلادی آبه نویسنده ژاپنی در سن شصت و هشت سالگی در گذشت. " زن در ساحل " عنوان مهمترین اثر اوست .

جنگ علیه چارلز پنجم :
در چنین روزی در سال 1528 میلادی فرانسه و انگلستان علیه امپراطور چارلز پنجم اعلان جنگ کردند .

تصرف شرق پروس :
در چنین روزی در سال 1758 میلادی گروههای روس منطقه کونیگزبرگ را در شرق پروس به تصرف خویش در آوردند .

زلزله در سوریه :
در چنین روزی در سال 1837 میلادی بر اثر یک زلزله مهیب در جنوب سوریه هزاران نفر کشته شدند .

بزرگترین پنیر دنیا :
در چنین روزی در سال 1964 میلادی بزرگترین پنیر دنیا تهیه شد . این پنیر که در ویسکانسن آمریکا تهیه شد بیش از پانزده هزار کیلو وزن داشت .

منبع : خبرگزاری مهر

 

 

02/11/58

دستگيري چند تن از نظاميان پايگاه هوايي تبريز كه قصد تصرف اين پايگاه را داشتند.

02/11/59

 

قاسملو گفته است كه ايران را مسئول جنگ با عراق مي‌داند.

وزارت بازرگاني انگلستان اعلام كرد كه مجازات اقتصادي عليه ايران ديشب (1/11/59) لغو شد. (بدنبال آزادي گروگانها).

سخنگوي دولت آلمان فدرال اعلام كرد كه اين كشور ديروز 01/11/59 با لغو مجازات اقتصادي عليه ايران بدنبال آزادي گروگانها موافقت كرد.

محمد هاشمي معاون نخست وزير مشاور در امور سياسي: بنظر ما حضور ايران در كنفرانس (اسلامي طائف) شروع مذاكره با تجاوزگر و تطهير جنايتهاي يك رژيم جنايتكار است.

02/11/62

درخواست دادگاه انقلاب اسلامي ارتش از هواداران فدائيان اكثريت براي معرفي خود.

02/11/63

پايان اجلاس وزراي خارجه هفت كشور اتحايه عرب

02/11/65

 

آزاد شدن شهرك دوعيجي عراق توسط رزمندگان اسلام.  

براي خاتمه جنگ آمريكا خواهان قطعنامه‌اي است كه در آن برنده و بازنده‌اي وجود نداشته باشد.

02/11/66

فروش مقادير زيادي قطعات يدكي كشتيهاي جنگي از سوي فرانسه به ايران (در ازاي آزادسازي دو گروگان فرانسوي در لبنان)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo