شهید آوینی

 
مهاجران چچنی مقیم اتریش ، قرآن به زبان روسی هدیه گرفتند
توزیع ترجمه های روسی قرآن میان مهاجران چچنی مقیم اتریش، با استقبال این گروه اقلیت مسلمان مواجه شد.

فرید سلیمان که مسئولیت نظارت بر توزیع نسخه های روسی قرآن را برعهده داشت در گفتگو با "اسلام آن لاین" اظهار داشت: ما قصد داریم ارتباطهای فرهنگی و اجتماعی خود را با خانواده های چچنی گسترده کرده ، قوانین شرع  و زبان عربی به آن آموزش دهیم تا آنها را در برابر جریانهای بیرحمانه ای که در راستای تغییر دین مهاجران در کشور اتریش به راه افتاده است مورد حمایت خود قرار دهیم.

سلیمان که به عنوان یک پزشک مسلمان در اتریش فعالیت می کند گفت: 100 نسخه از قرآن با ترجمه روسی در میان خانواده های چچنی در اردوگاه پناهنگان خارج از وین توزیع شدند.

یکی از زنان پناهنده چچنی در شرایطی که خواست نامش فاش شود گفت: مهاجرات چچنی اتریش در مقابل تغییر دین بسیار آسیب پذیر هستند.

یک نسخه از قرآن با ترجمه روسی در اختیار تمام مساجد چچن قرار گرفته تا پاسخگوی نیاز مسلمانان پناهنده از چچن باشند.

شیخ عثمان، محقق چچنی در زمینه شرع گفت: موسسه الازهر در وین آموزگاران چچنی را استخدام کرده تا زبان عربی را به کودکان آموزش داده و در راستای حفظ قرآن کریم آنها را یاری دهند.

مسلمانان اتریش 400هزار  نفر از جمعیت هشت میلیونی این کشور را تشکیل داده اند. اسلام در سال 1912 در اتریش به رسمیت شناخته شد و اکنون به عنوان دومین دین این کشور پس از مذهب کاتولیک محسوب می شود.

اکثر چچنیها درخواست کرده اند مسجدی در اختیار آنها قرار گیرد که موعظه ها و سخنرانیهای آن به زبان روسی ارائه شوند، که این زبان زبان اکثریت مهاجرات چچنی محسوب می شود.

مسلمانان اتریش تاکنون برای ساخت این مسجد بودجه جمع آوری کرده اند اما هنوز برای فراهم کردن تسهیلات اولیه این مسجد بودجه بیشتری مورد نیاز است.

18 تا 20 هزار مهاجر چچنی در 9 ایالت اتریش زندگی می کنند که 6 هزار نفر آنها در وین به سرمی برند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo