شهید آوینی

 
همایش "تاریخ و حوزه عمومی" برگزار می شود

همایش "تاریخ و حوزه عمومی" 24 و 25 بهمن ماه امسال در شهر لندن برگزار می شود.

مؤسسه پژوهشهای تاریخی برگزار کننده این همایش است.

این مؤسسه اعلام کرده که قصد دارد در این همایش به این پرسش مهم بپردازد که تاریخ چه کمکی می تواند به انسان در مواجهه با مسائل عمومی و موضوعات گستره عمومی بکند.

در این راستا البته این همایش یک همایش میان رشته ای به حساب می آید که علومی چون: روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، مدیریت و فلسفه را در دل خود نهفته دارد.

همایشهای میان رشته ای مانند این همایش هم اکنون در کشورهای مختلف بخصوص فرهنگ غرب بسی مورد توجه هستند و این البته در راستا معارفی میان رشته ای است که در دانشگاههای معتبر جهان حضور دارند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo