شهید آوینی

 
کتاب" به سوی توسعه فرهنگ دینی" منتشر شد

کتاب " به سوی توسعه فرهنگ دینی در جامعه ایران " از سوی مرکز پژوهشی توسعه فرهنگ دینی جهان معاصر، انتشارات عرش پژوه چاپ و منتشر شده است .

توسعه فرهنگ دینی یکی از اهداف انقلاب اسلامی است که با پیروزی انقلاب؛ طی دو دهه گذشته به صورت بخشی از آرمانهای اساسی فرآیند توسعه کلان ملی در آمده است.

توسعه فرهنگ دینی مقوله ای است که هیچگاه از نظر برنامه ریزان، دست اندرکاران و متولیان این فرهنگ دور نمانده و اگر وزن و اهمیت آن فزونتر از وزن و اهمیت سایر برنامه های دیگر حوزه ها نباشد، قدر مسلم کمتر از آنها نبوده و نخواهد بود .

ولی تجربه دو دهه انقلاب و حکومت و نتایج مطالعه ها و بررسی ها حکایت از آن دارد که توسعه فرهنگ دینی مطلوب و آرمانی، زمانی امکان پذیر است که ارتباط وثیق و متینی بین سیاست و دیانت برقرار باشد، دین و سیاست هر دو در محضر و خدمت خدا باشند، حکومت دینی بر اساس الگوی تمام عیار نظام امت و ولایت شکل گیرد، شاخصه های اصلی آن یعنی آگاهی، نقد پذیری، خدمتگذاری، پایبندی تام و تمام حاکمان و مدیران کشور به قوانین الهی و اجرای احکام و قوانی آسمانی، تأمین عدالت و رفاه و آزادی برای مردم در مجموعه ارکان و اجزای نظام تحقق پذیرد و جلوه های دینداری و دین ورزی در بین مردم پدیدار شود .

بدیهی است تأمین این اهداف کار سهل و آسانی نیست و زمانی تحقق می یابد که دولت، مردم و نخبگان کشور در جهادی پیگیر و فراگیر برای دستیابی به این اهداف همت گمارند و با تلاشی پردامنه نخست به اهمیت موضوع و وظیفه مندی خود معتقد شوند، سپس با انجام تحقیقات و پژوهشهای عمیق و گسترده آسیبها، چالشها و راه های نیل به مقصد را یابند و در نهایت همت خود را معطوف به وصول نتیجه و تحقق یافته ها کنند .

با توجه به این چگونگی مهمترین دل مشغولی دولتمردان و سیاستگداران و برنامه ریزان در دو دهه گذشته، تعمیق  توسعه ارزشهای دینی نزد  گروههای مختلف اجتماعی بوده است ولی علی رغم تلاشهای انجام شده، خلاء مبانی نظری و راهبردی به حدی است که گویا چندان اقدامی در این راستا صورت نگرفته و مطلب تولید شده پاسخگوی هزاران سؤال و رقابت با امواج تبلیغی و فرهنگ وارداتی و نیز آسیب پذیری فرهنگهای بومی نبوده و نیست .

از اینرو با هدف یافتن راهی برای توسعه فرهنگ دینی در کشور در سالیان اخیر تلاش وسیعی آغاز شد و با صرف وقتی بالغ بر 150 نفر ساعت و مشارکت حداقل 200 نفر از استادان، صاحبنظران و کارشناسان حوزه ای و دانشگاهی، حدود 40 پروژه مطالعاتی اجرا شد .

تمام این پژوهشها در پی یافتن آسیبها، چالشها، راهبردهای توسعه فرهنگ دینی و همچنین تعیین نقش دولت، نحوه توسعه مشارکت مردم، بررسی ظرفیت و امکانات نهادهای دینی و دهها مقوله دیگر بود که سعی شد نتیجه همه آن پژوهشها در این گزارش استفاده شود .

این گزارش که از سوی کمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت سفارش داده شده شامل هفت بخش اساسی است .

مفاهیم و متغیرهای اساسی؛ شامل فرهنگ، دین ، توسعه و توسعه فرهنگ دینی/ عوامل ذی نفوذ و اثر گذار بر توسعه فرهنگ دینی/ توصیف وضعیت موجود فرهنگ دینی کشور به روایت پژوهشهای در دسترس/ مدل مطلوب توسعه فرهنگ دینی در جامعه ایران/ آسیبها ، چالشها و موانع توسعه فرهنگ دینی / سیاستهای کلان توسعه فرهنگ دینی / تبیین و تفسیر سیاستها معطوف به مدل مطلوب و آسیبها ، این هفت بخش هستند .

کتاب به سوی توسعه فرهنگ دینی در جامعه ایران از سوی مرکز پژوهشی توسعه فرهنگ دینی جهان معاصر انتشارات عرش پژوه در 142 صفحه چاپ و منتشر شده است .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo