شهید آوینی

 
مفتی نیجریه به کارگیری قوانین شرع در کشور را حائز اهمیت دانست
رئیس شورای عالی امور اسلامی در جمهوری فدرال نیجریه با تأکید بر جمعیت زیاد مسلمانان این کشور، اعمال قوانین شرع در سراسر نیجریه را حائز اهمیت توصیف کرد.

مفتی نیجریه با اشاره به اینکه حضور اسلام در نیجریه را می توان به اوایل قرن یازدهم نسبت داد،  درباره قوانین شرع اظهارداشت: در برخی از ایالتهای نیجریه قوانین شرع اعمال می شوند اما هم اکنون تلاشهایی در راستای به کارگیری کامل قانون شرع صورت می گیرند.

وی گفت : 70 درصد جمعیت 200 میلیونی این کشور را مسلمان تشکیل داده اند که اکثر آنها در شهرهای مهمی چون: لاگوس، ایبادان در جنوب این کشور اقامت دارند.

در شمال این کشور نیز 19 ایالت و استان مسلمان نشین محسوب می شوند. تقریباً تمامی استانها و ایالتهای شمال کشور نیجریه دارای جمعیت مسلمان هستند؛ اما در نواحی جنوبی این کشور اکثراً مسیحیان و افرادی که خود را متعلق به هیچ دینی نمی دانند زندگی می کنند.

شیخ ابراهیم صالح الحسینی با اشاره به مسیحی بودن رئیس جمهور این کشور گفت: رئیس جمهوری کنونی نیجریه اولین رئیس جمهوری مسیحی است که پس از استقلال این کشور در سال 1960 قدرت را به دست گرفته است.

رئیس شورای عالی امور اسلامی نیجریه یادآور شد: حل مشکلات این کشور یک شبه امکان پذیر نیست و نزاعهای تسلیحاتی شمال نیجریه میان مسلمانان و مسیحیان را نمی توان به علل دینی نسبت داد. نزاعهایی از این قبیل به دلایل اقتصادی، قبیله ای و قومی باز می گردند. اسلام از ادیان سنتی غرب آفریقا محسوب می شود که در اوایل قرن یازدهم وارد این سرزمین شد و سراسر این سرزمین را فراگرفت.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo