شهید آوینی

 

480 پروژه صنایع و مراکز تحقیقاتی توسط دانشجویان بسیجی اجرا می شود

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: در حال حاضر 480 پروژه بخش های مختلف صنعت و مراکز تحقیقاتی کشور توسط دانشجویان بسیجی در دست اجرا است. همچنین به دنبال ایجاد 30 مرکز تحقیقات علمی در سطح استان های کشور هستیم که با ایجاد این مراکز ارتباط بسیار قوی بین صنعت و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها ایجاد خواهد شد.

"محمدرضا مردانی" به برگزاری چهارمین جشنواره ممتازین، مبتکرین و مخترعین بسیجی شاهد و ایثارگر سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق جنبش نرم افزاری، تولید علم و بومی کردن فناوری های علمی چهارمین جشنواره ممتازین، مبتکرین و مخترعین بسیجی شاهد و ایثارگر سراسر کشور با شعار جنبش نرم افزاری و تحقق غنای علمی برگزار می شود.

وی در خصوص چگونگی برگزاری و آخرین آثار و ارقام آثار برترراه یافته به جشنواره کشوری ممتازین و مخترعین دانشجوی بسیجی اظهار داشت: در این جشنواره الگوهای موفق علمی و پژوهشی از میان دانشجویان بسیجی، شاهد و ایثارگر به آحاد دانشجویان و مردم معرفی می شوند و با حمایت از ممتازین، مخترعین و هسته های علمی و با ایجاد زمینه مناسب در جهت ارتباط این افراد و گروه ها با مراکز تحقیقاتی و صنعتی، در واقع یک ارتباط تنگاتنگی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و بخش صنعت ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در خصوص آثار و گروه های راه یافته به جشنواره گفت: این جشنواره در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در گروه های تحصیلی ریاضی، تجربی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر و فنی مهندسی برگزار می شود که شامل موضوعات اختراع، پروژه های تحقیقاتی، مقاله های علمی، تالیفات و کتب، نشریات علمی و بخش ممتازین علمی و المپیادی خواهد بود.

"مردانی" با اشاره به اینکه مجموعا 5 هزار و 431 نفر در این جشنواره به صورت فردی و گروهی شرکت داشته اند خاطرنشان کرد: از میان هسته های علمی به صورت فردی 4 هزار و 11 نفر و به صورت گروهی 298 نفر شرکت داشته اند و اعضای هسته های علمی هزار و 122 نفر بوده اند.

وی افزود: مجمو عا دو هزار و 722 اثر فردی و 364 اثر گروهی به مرحله نهایی راه یافته اند که شامل 111 اختراع، 270 نشریه،  792 مقاله، 713 پروژه، 218 هسته علمی، 122 جلد کتاب و تالیف و همچنین 111 نفر به عنوان ممتازین علمی و المپیادی بوده است.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo