شهید آوینی

 

گراميداشت هفته «آشنايي با اسلام» در «ليسستر» انگلستان

گروه‌هاي اسلامي انگلستان به مناسبت گراميداشت هفته «آشنايي با اسلام» و با هدف بهبود تصوير اسلام، در شهر ليسستر انگلستان، نمايشگاهي اسلامي برگزار كردند.

به نقل از خبرگزاري اسلام‌آنلاين، موضوع اصلي اين نمايشگاه با عنوان «گذشته،حال: اسلام هزار ساله در انگلستان»، بررسي تاريخچه اسلام در شهر ليسستر بود.
برگزار كنندگان اين نمايشگاه سازمان‌هاي بزرگ و اسلامي چون انجمن اسلامي انگلستان، گروه جوانان مسلمان انگلستان و موسسه خيريه اسلامي انگلستان بودند.
نمايشگاه «اسلام هزار ساله در انگلستان» در دو بخش برگزار شد. بخش اول شامل به تصوير كشيدن خط زماني از سكونت 55 ساله مسلمان در شهر ليسستر و سير پيشرفت موسسه‌هاي مختلف اسلامي در اين شهر بوده و بخش دوم نيز شامل عكس‌هايي طعنه‌آميز از اتحاد و تفاهم فراوان بخش‌هاي مختلف جامعه ليسستر بوده است.


منبع: خبرگزاري فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo