شهید آوینی

 
کتاب "انیس الواعظین" منتشر می شود
کتاب "انیس الواعظین" با هدف ارائه منبعی غنی برای بهره گیری مداحان و واعظان، از سوی انتشارات شجره طیبه منتشر می شود .

کتاب انیس الواعظین که در دوجلد و از سوی انتشارات شجره طیبه منتشر می شود به منبرهای حاج ملاعبدالکریم واعظ خراسانی ملقب به سلطان الواعظین اختصاص دارد .

این کتاب با شمارگان 5000 جلد منتشر شده است و سخنان 30 مورد از مجالس و منبرهای سلطان الواعظین را در برخواهد گرفت . این کتاب هم اکنون در مرحله صحافی است . 

موضوعاتی را که منبرها و مجالس این کتاب در بر می گیرد به مباحث اعتقادی ، دینی ، مذهبی و اجتماعی اختصاص دارد و در هر مجلس موضوعات بسیاری در این راستا مطرح شده است .

با توجه به اینکه روحانیون و طلبه ها بیشتر زمان خود را به درس خواندن می گذرانند، همواره این نیاز احساس می شود که برای ماههای محرم و رمضان موضوعات جدیدی را برای منبرهای خود انتخاب کرده و در مورد این موضوعات سخنان مناسبی را ارائه دهند .

هدف از نشر این کتاب ارائه موضوعات جدیدی است که سلطان الواعظین به عنوان یکی از واعظان بنام، در مجالس و منبرهای خود بیان  کرده است و در این زمینه ا برخی از کارشناسانی که این کتاب را مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند که هر یک از منبرهای سلطان الواعظین موضوعات 10 تا 12 منبر را در بر می گیرد .

در کتاب انیس الواعظین موضوعات و داستانهایی در حوزه دین بیان می شود که با گذشت زمان از خاطرها رفته بوده است و این امر بر اعتبار این کتاب می افزاید .

انتشار این کتاب به سالها قبل بازمی گردد اما تازگی و اهمیت و اعتباری که از سوی ناشر بر این کتاب وارد می آمده ، موجب تجدید چاپ کتاب انیس الواعظین شده است .

این کتاب در چاپ قدیمی خود به زبان فارسی دری نوشته شده بود که در چاپ جدید اصلاح شده است . 

نشر شجره طیبه کتاب دیگری با عنوان "تابوت" را هم در 400 صفحه منتشر کرده است، این کتاب بعد از کتاب سیاحت غرب دومین کتاب تخیلی در مورد موضوع مرگ است و در دو فصل تألیف شده که در فصل اول آن داستانهایی در اینباره بیان می شود و در فصل دوم عدله و احادیثی ذکر شده است.


منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo