شهید آوینی

 
از سوی سازمان دارالقرآن الکریم
ثبت نام جشنواره انتخاب روشهای برتر تدریس قرآن آغاز شد

ثبت نام جشنواره انتخاب روشهای برتر تدریس قرآن کریم در رشته روخوانی و روانخوانی از سوی سازمان دارالقرآن کریم آغاز شده است .

این جشنواره با هدف ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به الگوهای برتر و شیوه های بدیع در امر تدریس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برگزار خواهد شد .

جشنواره در دو مرحله کتبی و عملی برگزار می شود .

در مرحله کتبی هر یک از داوطلبان شرکت در جشنواره می بایست پس از ثبت نام سه نمونه روش تدریس مکتوب از موضوعات روخوانی و روانخوانی قرآن را برای هر یک از سطوح انتخابی ( محدوده تحصیلات ابتدایی، محدوده تحصیلات راهنمایی و محدوده تحصیلات دبیرستان به بالا) را تا پایان دی ماه به دارالقرآن ارسال کنند .

پس از تعیین برترین روشهای تدریس مکتوب، از صاحبان آثار برای ارائه روش عملی دعوت و در این مرحله داوطلبان می بایست تدریس دروس مربوطه را به صورت عملی نزد هیئت داوران اجرا کنند .

آثار برگزیده استانی، به همراه فیلم ویدئویی تدریس عملی افراد در سنجش جشنواره کشوری، توسط هیئت داوران رده کشوری بررسی و در نهایت برترین آثار در سطوح مختلف تحصیلی انتخاب ئ معرفی می شوند .


منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo