شهید آوینی

 
یازدهمین شماره فصلنامه شیعه شناسی منتشر شد
یازدهمین شماره فصلنامه تخصصی "شیعه شناسی؛ الهیات، تاریخ و جامعه شناسی شیعیان جهان"، از سوی مؤسسه شیعه شناسی منتشر شد.

در بخش اول این شماره از نشریه شیعه شناسی گزارش کامل میزگرد علمی با عنوان حیدث شناسی؛ قواعد و معیارهای نقد، آورده شده است .

در بخش دوم نیز مطالبی با عناوینی چون شیعه و تشیع مفهوم شناسی ماهیت و خاستگاه، حافظ و الهام پذیری از معارف توحیدی حضرت علی(ع)، تشیع و تأثیرات آن بر خانواده در ایران، مبارزات سیاسی شیعیان در افغانستان و عالمان شیعه را شامل می شود .

مکتب امام صادق(ع) و نوع نگرش فکری آن، مراسم حسی در ترینیداد و مبارزات سیاسی شیعیان در افغانستان از دیگر مباحث طرح شده در بخش دوم است .

در بخش سوم نیز تشیع و تأثیر آن بر هنر و شیعیان و شیوه های عرضه آموزه های شیعی در غرب منشر شده است .

و در بخش آخر نیز گزارشی با عنوان مطالعات اسلام شناسی و شیعه شناسی در دانشگاههای کانادا درج و کتابهایی از کتابخانه مؤسسه شیعه شناسی معرفی شده است .


منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo