شهید آوینی

 
تبلیغات دینی سنتی در مشهد بررسی می شوند
فعالیتهای تبلیغی که به صورت سنتی و از طریق منبر انجام می شود به منظور شناخت ضعفها و ارتقاء آنها از سوی معاونت تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در مشهد مورد بررسی قرار می گیرد .

در مشهد این جلسات در قالب یک سلسله نشست و در راستای بهینه سازی امر مقدس تبلیغ  برگزار می شود .

طلاب و مبلغین حوزه ها و مدارس علمیه سراسر مشهد با استفاده از نظرات کارشناسی اساتید فن، به تمرین سخنرانی  بر روی منبر خواهند پرداخت .

در این جلسات هفتگی  که با حضور مبلغین اعزامی به نقاط مختلف برگزار می شود یکی از مبلغین  در مورد موضوعی مشخص  صحبت کرده و با استفاده از نظرات کارشناسان معایب گفتاری و بیان وی تصحیح خواهد شد .

پیش  از اجرای برنامه فوق هر هفته یک کتاب  تبلیغی نیز به مبلغین معرفی خواهد شد . این برنامه هر هفته پنج شنبه ها برگزار خواهد شد . 


منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo