شهید آوینی

 
56 نفر در سودان مسلمان شده اند
56 نفر از ساکنان جنوب سودان، طی یک ماه گذشته پس از آشنایی با موازین اسلام به این دین روی آورده و مسلمان شدن خود را به شورای همبستگی اسلامی اعلام کردند.

ژوزف ملیان معاون دبیر کل شورای همبستگی اسلامی گفت: اشاعه فرهنگ اسلام و انتشار این میراث اسلامی از مسائلی است که این شورا به آن توجه زیادی می کند.

 

ملیان افزود: در سال 2003 شورای همبستگی اسلامی به منظور دعوت به دین اسلام و مشارکت در ارائه مبانی اسلام تأسیس شد.

 

روزنامه "الخبر" چاپ سودان اعلام کرد: طبق آخرین سرشماری که ازمسلمانان سودانی شده است طی سالهای 2003 تا 2004 تعداد 88 هزار نفر مسلمان شده اند.

 

این خبر حاکی از آن است که سلاطین قبایل مختلف در خرطوم از سال 2002 شروع به اشاعه دین اسلام کرده اند و با بیان اهداف این دین و دیدگاههای این دین عده زیادی را مسلمان نموده اند.

 

قبل از تأسیس شورای همبستگی اسلامی قبایل مختلف به این امر اقدام کرده اند و کلاسهای آموزش خود را به منظور اشاعه فرهنگ غنی اسلام، شیوه های دعوت و فراخوان به دین اسلام و کلاسهای مبانی دین اسلام برگزار کردند .

 

این قبابل ماهها به طور مداوم این کار انجام دادند تا شورای همبستگی اسلامی از سوی مسئولان و رؤسای سودان تأسیس شد.


منبع: خبر گزاری مهر

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo