شهید آوینی

 

با هدف بررسی آرا و نظرات امام خمينی (ره):

پنجمين جشنواره طريق جاويد برگزارمی شود
پنجمين جشنواره طريق جاويد از ۲۶ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در باشگاه دانشجويی دانشگاه تهران با هدف برسی آرا و نظرات امام خمينی (ره) برگزارمی شود.
پنجمين جشنواره طريق جاويد از ۲۶ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در باشگاه دانشجويی دانشگاه تهران برگزار می شود. اين جشنواره هر دو سال يكبار برگزارمی شود. جهاد دانشگاهی با همكاری مركز فرهنگی دانشجويی امام و انقلاب اسلامی، با هدف پرداختن به آرا و نظرات امام خمينی (ره) متولی برگزاری برنامه امسال هستند.
نمايشگاه جشنواره طريق جاويد از ۲۶ تا ۳۰ آذرماه در باشگاه دانشجويی دانشگاه تهران داير خواهدبود .
در مراسم اختتاميه اين جشنواره حاج سيدحسن خمينی سخنرانی كرد.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo