شهید آوینی

 
شبکه " اسلام شانل " در انگلستان راه اندازی شد

شبکه ای ماهواره ای با عنوان "اسلام شانل" به منظور اشاعه فرهنگ اسلام و ارائه چهره واقعی این دین در میان شهروندان غربی، در انگلستان راه اندازی شد. این شبکه به زبان انگیسی است و از اروپا به منظور نشان دادن چهره واقعی اسلام و اشاعه فرهنگ اسلامی میان ساکنان غرب، پخش می شود.

شبکه " اسلام شانل" به منظور ارائه مشکلات مسلمانان در غرب، نداشتن حامی در این کشورها و تعامل با این گروه از افراد در راستای مقابله و مبارزه با مشکلات آنها راه اندازی شده است. محمد علی مدیر کل شبکه ماهواره ای مسلمانان انگلیس در نشست خبری سالانه " صلح جهانی و وحدت " به روزنامه نگاران  گفت: هدف از راه اندازی این شبکه گفتگو با دیگر ادیان به ویژه دین اسلام است .

مدیرکل شبکه ماهواره ای اظهار داشت: ما به زبان اسلام با مسلمانان بحث و گفتگو می کنیم تا احترام متقابل میان ادیان الهی دو چندان شود. وی گفت: با محور قرار دادن شبکه های مسلمانان، تمرکز بر نظر سنجی و تحقیق در آرای عمومی مسلمانان در انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی و قبول راه اندازی این شبکه از سوی آنها این اقدام را انجام دادیم.

محمد علی با اشاره به اهمیت راه اندازی این شبکه تأکید کرد: در برنامه های این شبکه سعی می شود تا چهره اسلام به طور واقعی و حقیقی نشان داده شود، تا جایی که  در انگلیس اطمینانی دو جانبه میان مسلمانان و غیر مسلمانان به وجود آید. وی با تأکید بر برنامه های این شبکه اعلام کرد: ما در این شبکه کنفرانسها و نشستهایی تنظیم می کنیم و از فرهیختگان و علمای برجسته دعوت می کنیم تا در این نشستها شرکت نمایند و نظرات و آرای خود را ارائه دهند. مدیر کل این شبکه تصریح کرد: در این شبکه برنامه های دینی ویژه کودکان مد نظر قرار داده ایم.

این شبکه ماهواره ای به طور مستقیم از تمام دنیا پخش می شود.

 

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo