شهید آوینی

 
سازمان بین المللی فرهنگ و حقوق بشر شیعیان تأسیس شد

سازمان بین المللی فرهنگ و حقوق بشر شیعیان با نام مخفف ISCHRO فعالیت رسمی خود را در زمینه اشاعه فرهنگ شیعی و دفاع از حقوق شیعیان جهان آغاز کرد.

مرکز رسمی  سازمان بین المللی فرهنگ و حقوق بشر شیعیان در نیوزیلند تأسیس شده و  به طور رسمی کار خود را  آغاز نموده است.به گزارش خبرگزاری شیعیه، اهداف اصلی این سازمان اشاعه فکر، نظرات، ایده ها، فرهنگ شیعه و دفاع از حقوق شیعیان در همه نقاط دنیاست. هدف این سازمان ترویج و اشاعه فکر و فرهنگ شیعیان است که تمامی خبرها و مسائل مرتبط با هتک حرمت و تجاوز به حقوق شیعیان را منتشر می کند.

این سازمان به تغییر قوانینی می پردازد که شیعیان را در همه عرصه ها و در همه جهان تحقیر می کند و همچنین سعی در فعال سازی قوانین بین المللی دارد که حقوق آنها را مد نظر قرار داده است. انتشار فرهنگ صلح و  بیانیه های فرهنگی، ادبی و دینی از اهداف دیگر این سازمان است.

سازمان مذکور سعی می کند گفتگو میان دانشگاهها و آموزشگاههای بین المللی و محلی را پویا سازد. سازمان فوق قصد دارد به ساخت مؤسسات گروهی، مراکز فرهنگی و دینی که ویژه افکار شیعه است، اقدام کند.

همچنین کمک به ساخت بیمارستان و مدارس دینی از دیگر اهداف این سازمان به شمار می رود.

سایت اینترنتی این سازمان به نشانی http: // www. ischro.org  فعال است و تمامی اطلاعات و اخبار را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.

 

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo