شهید آوینی

 
شورای اسلامی مسلمانان ایتالیا تشکیل شد
وزیر کشور ایتالیا هدف از تشکیل و انتصاب اعضای شورای اسلامی این کشور را تسهیل گفتگو با مسلمانان و مبارزه علیه تروریسم عنوان کرد.

جوزپه پیسانو، وزیر کشور ایتالیا طی معرفی اعضای منصوب شده شورای اسلامی ایتالیا به عنوان نماینده جمعیت قابل توجه مسلمانان این کشور اظهار داشت: بسیاری از اعضای این شورای تاکنون بیانیه های شخصی و عمومی خود را در راستای مبارزه با تروریسم صادر کرده اند.همچنین اعضای این شورا جهت ایجاد هیئت نمایندگانی متشکل از جوانان زنان و شیعیان به وجود آمده اند.

نیمی از اعضای این شورا را شهروندان ایتالیایی تشکیل داده اند و نیمی دیگر از ملیتهای مختلفی چون، آلبانیایی، الجزایری، اردنی، عراقی، لیبیایی، مراکشی، پاکستانی، سنگالی، سوری، سومالی و تونسی تشکیل شده است.

16 نفر عضو این شورا را نمایندگان انجمنهای برجسته ایتالیا، امامان، روزنامه نگاران تشکیل داده اند. پس از کاتولیک، اسلام دومین دین بزرگ ایتالیا محسوب شده و 35 درصد کل مهاجرانی که در ایتالیا زندگی می کنند مسلمانان هستند.

وزارت کشوراین اقدام را در راستای ایجاد راهی مناسب برای برقراری ارتباط با مسلمانان و گفتگو با پیروان این دین آسمانی انجام داده است.

پیسانو یاد آور شد: تشکیل این شوراء بخشی از سیاستهای دوسویه ایتالیا در راستای برقراری ارتباط با اسلام و مبارزه با تروریسم است.

اجاز احمد، روزنامه نگار ایتالیایی پاکستانی تبار که یکی از 16 عضو این شورا محسوب می شود گفت: این شورا باید امامانی را که سخنرانیها و موعظه های خود را به زبان ایتالیایی ایراد می کنند حمایت کند.همچنین باید گفتگو با مدارس اسلامی ایتالیا را تقویت کنیم تا بتوان اطمینان حاصل کرد آموزش حقیقی اسلامی برپایه تساهل و ارزشهای جامعه ایتالیا صورت می گیرد.

ماریو اسیالوجا، سفیر سابق ایتالیا در عربستان که به اسلام روی آورد از دیگر اعضای این شورا به شمار می رود.

پیسانو گفت: بزودی اولین دیدار این شورا اعلام می شود تا آنها بتوانند پرسشهای اجتماعی پیش روی جامعه مسلمان را به صورت عملی بررسی کنند.

مساعدت معنوی به مسلمانان در بیمارستانها، گورستانها و حمایت از حقوق کارگران مسلمان در دستورالعمل کاری این شورای قرار می گیرد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo