شهید آوینی

 
نرم افزار جامع فقه اهل بیت (ع) تهیه شد
نرم افزار جامع فقه اهل البیت(ع) از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با هدف ارائه منبعی غنی برای تحقیق و مطالعه به علاقمندان، تهیه شده است .

 1158 عنوان کتاب و رساله فقهی در 1744 جلد از جمله منابع گنجانده شده در این نرم افزار است .

ارتباط میان متن 33 عنوان کتاب با 188 شرح، حاشیه و ترجمه، قابلیت دسترسی به مطالب دلخواه ار طریق فهرست درختی و گزینشی و مقایسه متون برنامه از یک کتاب یا دو کتاب با یکدیگر، از جمله ویژگیهای این نرم افزار عنوان شده است .

ارائه متن کامل قرآن کریم با قابلیت جستجو در آیات، ارتباط واژه های کتب با آیات قرآن، محدود کردن دامنه کتب بر اساس عنوان کتاب، نام مؤلف، موضوع و زبان و امکان جستجوهای متنوع در متن و فهرست کتب، قابلیتهای دیگر این نرم افزار است .

نرم افزار جامع فقه اهل بیت (ع) همچنین امکان دسترسی به لغتنامه لسان العرب از طریق ریشه و مشتق و دستیابی به امکانات متنوع پژوهشی، یادداشت برداری، چاپ و راهنما را نیز داراست .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo