شهید آوینی

 
نمایشگاه "هنرهای اسلامی " در اردن برگزار می شود
نمایشگاه "هنرهای اسلامی" از چهارشنبه 30 نوامبر ( 9 آذر ) به منظور ارائه هنرهای اسلامی از زمان امویان تا عثمانیان در اردن برگزار می شود.

مرکز فرهنگی " الحسین" با همکاری سازمان موزه های اسلامی اردن از چهارشنبه 30 نوامبر ( 9 آذر)  نمایشگاه " هنرهای اسلامی " را در امان پایتخت این کشور برگزار می کند. محیط، هدف این نمایشگاه دستیابی به فرصتی جهت کشف هنرهای اسلامی در اردن است که با مشارکت و همکاری سازمانها و ادارات آثار باستانی این کشور برگزار می شود.
این نمایشگاه طرحی از موزه فرضی و موقتی است که اشیاء، وسائل و قطعات هنری و باستانی از کشورهای اروپائی ، آفریقائی و خاورمیانه را گردآورده و در معرض دید مردم اردن قرار می دهند. نمایشگاه مذکور اولین و تنها تجربه همکاری اردن با  17 موزه در 14 کشور است.

به گزارش خبرگزاری اردن، این نمایشگاه از 850 قطعه هنری و باستانی تشکیل می شود که پس از نمایش به کشور اصلی خود باز می گردند. این طرح به منظور ارتباط و هماهنگی موزه فرضی ( نمایشگاه) با موزه حقیقی است تا کشورهای دیگر نیز بتوانند از این طرح استفاده کنند و موزه ای فرضی بدون مرز با همکاری سازمان میراث فرهنگی و آثار باستانی کشورهای مختلف برگزار کنند. این نمایشگاه، هنرهای اسلامی و تاریخی و آثار باستانی را به منظور ایجاد فرصتی برای شناخت اسلام و هنر گذشتگان در اردن برگزارمی شود .
نمایشگاه فوق،  آثار هنری از عهد اموی در سال 661 میلادی تا پایان دولت عثمانی در سال 1922 را به نمایش می گذارد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo