شهید آوینی

 
مسجد پانصد ساله قونیه طعمه حریق شد
یک مسجد تاریخی در منطقه تاشکنت قونیه به طور کامل طعمه شعله های آتش شد و به غیر از دیوارهای آن چیزی از این مسجد تاریخی بر جای نماند.

در خصوص تاریخ ساخت مسجد اوزون شیخ آن را به زمان سلطنت یاووز سلطان سلیم نسبت داده اند که وی در بازگشت از سفر شرق اقدام به ساخت این مسجد کرده بود.

کنده کاری و سقف چوبی آن نمونه بارزی از معماری دوران عثمانی در منطقه قونیه بشمار می رفت که هر ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی از آن دیدن می کردند.

مسجد اوزون شیخ به علت اینکه سقف آن به همراه قسمت اعظمی از بنا از چوب ساخته شده بود در یک آن شعله های آتش همه جا را احاطه کرد و فرصت خنثی کردن را به مأموران آتش نشانی نداد. پس از بررسیهای به عمل آمده توسط مأموران آتش نشانی مشخص گردید منشای آتش سوزی اتصال برق در داخل مسجد بود.

بر اساس گزارش رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا، بنا بر روایات تاریخی یاووز سلطان سلیم پیش از آغاز سفر خود به شرق به قونیه آمده و با علمای دینی منطقه دیدار صمیمانه ای داشته تا آنجایی که هنگام بازگشت از سفر دوباره به قونیه آمده و مورد استقبال بی نظیر علما و بزرگان دینی و مردم منطقه قونیه قرار گرفت. وی به پاس این استقبال مسجدی با طرح و معماری عثمانی تحت عنوان مسجد اوزون شیخ را تأسیس نمود که امروز بجز دیوارهای به جای مانده از آتش بنایی مشاهده نمی شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo