شهید آوینی

 

امروز پنجشنبه سوم آذر سال1384 هجری شمسی ، مصادف است با بيست و يکم شوال المکرم سال 1426هجری قمری و برابراست با بيست و چهارم نوامبر سال2005 ميلادی .

درگذشت آيت الله شاه آبادی :
حضرت آيت الله شاه آبادی عالم بزرگ جهان تشيع در سال 1292 ه ق  در اصفهان ديده به جهان گشود . محمد علی، مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و آنگاه در مجلس درس برادر بزرگتر شيخ احمد مجتهد  حاضر شد . وی د ر ده سالگی در محضر درس آيت الله ميرزا هاشم خوانساری و آقا ميرزا عبدالرزاق سرتيپ شرکت جست .  آن عالم ربانی حدود شانزده سال در تهران اقامت کرد و در اين مدت علاوه بر تحصيل به تدريس اشتغال داشت. در سال 1320 ه ق ميرزا محمدعلی به قصد  حضور در درس  آخوند خراسانی راهی نجف اشرف شد گرديد و هفت سال  در حوزه در س ايشان شرکت داشت دراين زمان ايشان دردرس آيت الله شيخ فتح الله شريعت (شيخ الشريعه) و آيت الله ميرزا محمد حسن خليلی حضور يافت . آيت الله شاه آبادی  پس از آن به سوی ايران راه افتاد و در اين شهر اقامت گزيد و پس از آن برای مدتی به تهران آمد . در اوج خفقان رضاخانی، آيت الله شاه آبادی، از علمای تهران و ديگر شهرها خواست که در اعتراض به ستمهای شاه در پناه حضرت عبدالعظيم در شهر ری گرد آمده، متحصن شوند. وی همچنان به مبارزه عليه رژيم پهلوی ادامه می داد تا آن که رهسپار شهر مقدس قم شد .  
 

در اين دوره حضرت امام خمينی ره در قم استاد خود را يافتند و از محضر علمی و عرفانی  آيت الله شاه آبادی بهره های فراوان بردند . امام راحل برخی از کتب عرفانی را در نزد آن عالم و عارف ربانی آموختند . آيت الله  شاه آبادی هفت سال در قم اقامت گزيد اما پس از آن به دليل در خواست مردم تهران عليرغم ميل باطنی  در سال 1354 ق. راهی تهران شد. ايشان  حدود دو سال در مسجد امين الدوله – واقع در بازار چهل تن – به امامت جماعت و ارشاد و هدايت پرداخت . از ديگر اقدامات فرهنگی و ابتکارات آيت الله شاه آبادی ، برپايی جلسات سخنرانی و وعظ خانگی  بود که نقش مهمی را  در مبارزات و آگاهی سياسی مردم و بويژه نسل جوان  ايفا می کرد . آن  عالم ربانی در طول عمر پر برکتشان به تربيت شاگردان چندی همت گمارد ند که از ميان آنها می توان به  حضرت امام خمينی (ره)،    آيت الله حاج شهاب الدين مرعشی نجفی،   آية الله حاج ميرزا هاشم آملی،   آيت الله شيخ محمد رضا طبسی نجفی و آيت الله حاج محمد ثقفی تهرانی  اشاره کرد .   شذرات المعارف ،  رشحات البحار،   مفتاح السعاده فی احکام العبادة  ، حاشيه نجاه العباد،   منازل السالکين ،    حاشيه کفاية الاصول آخوند خراسانی،   حاشيه فصول الاصول،  رسالة‌العقل و الجهل  از جمله آثار بر جسته آن عالم ربانی است . سرانجام  در ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم آذر 1328 ه ش پس از هفتاد و هفت سال عمر پر برکت روح او به ملکوت اعلی پرواز کرد. پيکر  پاک او با تشييع هزاران نفر از مردم مؤمن به حضرت عبدالعظيم منتقل و در مقبره شيخ ابوالفتح رازی  مدفون گشت. آ يت الله شاه آبادی از نظر مقامات عر فانی و روحانی نيزطی مقامات کرده بود  و در نزد علما و اهل معرفت  از جايگاه رفيعی بر خوردار بود و حضرت امام خمينی ، يکی از شاگردان مستعد ايشان  بود که آيت الله به وی عنايت ويژه داشت و امام خمينی نيز از ايشان همواره با احترامات فائقه نام می برد.  

در گذشت استاد محمود کريمی :
استاد محمود کريمی استاد آواز ايرانی  در چنين روزی در سال  1363ه ش دار فانی را وداع گفت . محمود کريمی رديف دان و هنر آموز آواز ايرانی در سال 1306 ه ش در تهران ديده به جهان گشود . وی توانست در طول عمر خويش رديف های آوازی که سينه به سينه از گذشتگان به او رسيده بود به نسل جوان جامعه و به طريق علمی آموزش دهد .استاد کريمی  ازکودکی نواختن ويولون را نزد پدرآموخت. وی ازاولين هنرآموزان کلاس روانشاد قوامی بود. از جمله آثار مهم آن  استاد فقيد می توان به مجموعه آموزشی هفت دستگاه موسيقی ايران اشاره کرد .

انتشار روزنامه مجلس :
در چنين روزی در سال 1285هجری شمسی  روزنامه مجلس به سردبيری  اديب الممالک فراهانی منتشر شد . اين روزنامه تمامی مذاکرات مجلس شورای ملی را منعکس مي‏کرد ( کاری که امروزه به عهده روزنامه رسمی است ) .  پس از مدتی سردبيری اين روزنامه به  سيد محمد صادق طباطبايی  واگذارشد.

تولد باروک  اسپينوزا :
 

بنديکت دوباروک اسپينوزا، فيلسوف هلندی درچنين روزی درسال 1632  درآمستردام هلند درخانواده ای يهودی ديده به جهان گشود . وی  پس از فرا گرفتن زبان های گوناگون به آثار فلاسفه يونان و دوران اسکولاستيک روی آورد ودنباله رو  فلسفه د کارت شد.  افکار و آراء دکارت در آن عصر تزلزل فکرى، مايه آرامش خاطر بسيارى از دانش‏پژوهان گرديد و انديشمندان بزرگی  همانند اسپينوزا ، لايب نيتز و مالبرانش نيز در تحکيم مبانى فلسفه جديد کوشيدند ولى به هر حال اين کوششها نتوانست نظام فلسفى منسجم و داراى مبانى متقن و مستحکمى را به وجود بياورد. اين فيلسوف عقل گرا (راسيوناليست)  که گاه نيز از او  به پدر ليبرال دموکراسی ياد می کنند ، در زندگی روزمره خود بسيار قناعت می کرد به همين دليل و   در اثر فقر غذايی و مطالعه زياد وهمچنين ابتلای به سل  ، در سال 1677 درگذشت. اصول فلسفه دکارت، تورات، انجيل، نامه های سنگ، رساله سياست، رساله اخلاق، الهيات و فلسفه، تصورات متافيزيک، رساله بهبودی فردی، رساله اپی کتت و عناصر فلسفه هابز از جمله مهمترين آثار اوست .  
 
استقلال شيلی :
 


درچنين روزی در سال 1818ميلادی کشور شيلی  استقلال خود را اعلام کرد . شيلی کشوری طويل و کم عرض در آمريکای جنوبی است . مساحت اين کشور 741 767 کيلومتر مربع است . نژاد مردم اين کشور سفيد و سرخ و زبان رسمی آنان اسپانيولی است . بيشتر مردم اين کشور از مذهب کاتوليک پيروی می کنند . نوع حکومت اين کشور جمهوری است . شيلی در چنين روزی در سال 1818 ميلادی از اسپانيا مستقل شد و در بيست و چهارم اکتبر سال 1945 ميلادی  به عضويت سازمان ملل متحد درآمد . پايتخت اين کشور سانتياگو نام دارد . شيلی مدت  سيصد سال تحت  سلطه اسپانيا بود . پس  از جنگ جهانی دوم نيروهای استقلال طلب شيلی  به رهبری خوزه سال مارينو به پيروزی  رسيدند. سالها بعد از اين پيروزی در سال 1970 ميلادی سالوادورآلنده از مبارزان شيلی و رهبر حزب جبهه وحدت خلق با برگزاری انتخابات به رياست جمهوری شيلی رسيد که با کود تای نظاميان وابسته به آمريکا در نبردی نابرابر کشته شد .

کشف الکتريسيته : 
درچنين روزی در سال1831 ميلادی  مايکل فارادی فيزيکدان انگليسی موفق به کشف الکتريسيته القايی شد.   فارادی از جمله نخستين کسانی بود که توانست بسياری از گازها از جمله کلر را به مايع تبديل کند.

تولد لاورنس استرن :
 در چنين روزی در سال 1713 ميلادی لورنس استرن رمان نويس و هجونويس ايرلندی  به دنيا آمد . "تريسترام پر سر و صدا "عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد هنری تولوز لوترک :

درچنين روزی درسال 1864 ميلادی هنری تولوز لوترک نقاش معروف فرانسوی به دنيا آمد ." در مولن روژ" عنوان مهمترين اثراوست . وی درخانواده ای اشرافی ديده به جهان گشود . او تا سال 1872 در پاريس بود . شايد لوترک را بتوان پس ازون گوک خاطره انگيز ترين شخصيت در طول تاريخ نقاشی جهان ياد کرد . اوکار خود را ازسال 1890 ميلادی آغاز کرد و در نمايشگاه جهانی پاريس آثار خود را به نمايش گذارد . وی در حوزه گرافيک نيز صاحب آثار چندی است  . لوترک  در نهم سپتامبر سال 1901 ميلادی در شاتو دو مالورمه دار فانی  را وداع گفت .

تولد والتر گريفين :
 در چنين ورزی در سال 1876 ميلادی والتر گريفين معمار بر جسته آمريکايی و طراح شهر به دنيا آمد . وی شهر کانبرا را در استراليا طراحی کرده است .

تولد دال کارنژی :
 در چنين روزی در سال 1888 ميلادی کارنژی نويسنده موفق آمريکايی به دنيا آمد . "چگونه بر  دوستان خود پيروز شويم و بر مردم تاثير بگذاريم"  عنوان مهمترين کتاب اوست .

آغاز تاريخ يهودی :
166 قبل از ميلاد در چنين روزی مبدا تاريخی مکابينات يهودی آغاز شد .

پادشاهی آناستازيوس دوم :
در چنين روزی در سال 169 ميلادی آناستازيوس دوم پادشاهی خود را به عنوان يک پاپ کاتوليک روم آغاز کرد .

بمباران توکيو :
درچنين روزی درسال 1944 ميلادی و در طول جنگ جهانی دوم ، برای نخستين بار بمب افکن های آمريکايی توکيو را بمباران کردند .

پايان شورش در زيير : 
درچنين روزی در سال 1964 ميلادی شوروش درزيير پايان  يافت  .

کناره گيری حزب کمونيست در چکسلواکی از قدرت :
در چنين روزی در سال 1989 ميلادی حزب کمونيست در چکسلواکی از قدرت کناره  گرفت  . پس از فروپاشی شوروی سابق ، احزاب کمونيست با تعريف ارايه شده از سوی حکومت بلشويکی در دنيای جديد سازگاری نداشتند و به همين دليل يکی پس از ديگری از قدرت کناره گيری کردند .  

قطع رابطه انگلستان و شوروی :
درچنين روزی در سال  1927ميلادی  دولت انگلستان روابط خود را با شوروی سابق قطع کرد . انگلستان  شوروی را متهم به  راه انداختن يک انقلاب کمونيستی در آن کشور کرده بود .

کشته شدن چينی ها در سانحه هوايی : 

درچنين روزی در سال 1992 ميلادی بر اثر يک سانحه هوايی در خطوط هوايی چين 141 نفر جان باختند .

انتشار کتاب داروين :
درچنين روزی درسال 1859 ميلادی چارلز داروين طبيعت گرای انگليسی ، کتاب مشهور خود با نام " منشا گروههای مختلف " را منتشر کرد . اين کتاب که در نوع خود انقلابی درعلوم به شمارمی آمد ، نظريه تکامل اورا بيان می داشت .

نبرد کوم لوک اوت :
درچنين روزی در سال 1963 ميلادی در ميان جنگ های داخلی آمريکا نبرد  کوم لوک اوت در ايالت تنسی آغاز شد .

اختراع استارت خودرو :
در چنين روزی در سال 1903 ميلادی کلايد جی کولمن استارت  خود رو را اختراع کرد . پيش از آن از هندل برای روشن کردن خود رو استفاده می شود .

محاصره کامل محله يهوديان :
در چنين روزی در سال 1940 ميلادی نازی ها ، محله يهودی ها در ورشو را محاصره کردند . طی اين محاصره که سه سال به طول انجاميد جمعيت سيصد و پنجاه هزار نفری يهوديان در اين منطقه بر اثر گرسنگی ، قحطی و بيماری در اردو گاههای مرگ آلمان به هفتاد هزار نفر رسيد . 

چاپ کتاب جان اشتاين بک :
درچنين روزی در سال 1947 ميلادی رمان معروف " مرواريد" جان اشتاين بک برای نخستين بار چاپ شد .

منبع: خبرگزاری مهر

59/09/03
ابراز خوشحالی حضرت امام از قیام در پاكستان به حمایت از ایران و علیه آمریكا

جبهه جنوبی : اجرای آتش در سوسنگرد از نزدیكی شهر ـ گلوله باران شدید آبادان . جبهه میانی : نتیجه عملیات در سومار ( استقرار در 5/2 كیلومتری شهر ، انهدام طرفین ) ـ آتش توپخانه بر روی گیلان غرب . جبهه شمالی : درگیری در جلدیان ـ حضور افسران عراقی با پوشش فراهم شده توسط ضدانقلاب در اشنویه . عملیات هوایی دشمن و خودی . گفتگوی رئیس مجلس ( آقای رفسنجانی ) با رئیس شورای رهبری قومی بعث سوریه ، همزمان با اجلاس سران عرب . تشكیل اجلاس سران عرب در امان اعلام عدم شركت یمن جنوبی و سوریه . یاسر عرفات : صدامحسین چیزی بیش از آنچه در موافقت نامههای بین دو كشور امضاء شده نمیخواهد . شاه عربستان كمك زیادی به انقلاب فلسطین كرده است . منابع رسمی در آنكارا : عراق از پنجشنبه گذشته صادرات نفت را از خط لوله تركیه شروع كرده است . گزارش اوضاع سوخت اروپا در زمستان آتی و میزان تولید نفت اوپك . دو گزارش از تأثیر جنگ در بغداد و تهران در تایم : " بغداد ، بیكاری و حمله هوایی " و " تهران ، هوای لطیفتر و سوخت كمتر . "

63/09/03

ایجاد تغییرات در نرخ بیمه كشتیها به وسیله بیمه لویدز به دنبال توقف حملات عراق به كشتیها؛ گزارش مجله تایم از احتمال حملات جدید عراق به كشتیها با تحویل 28 جنگنده میراژ فرانسوی و مجهز به موشك اگزوست به عراق درگیری خودی با دمكرات در حوالی سقز و گزارشاتی از تردد و تحركات نیروهای ضدانقلاب و اشرار در غرب كشور و در مرز ایران با عراق و تركیه؛ ادامه جریان تسلیمیها گزارش هفتهنامه ژون آفریك از همكاری گسترده عربستان و امریكا در زمینه كسب اطلاعات و كنترل تحركات دریایی و آسمان خلیجفارس علیه ایران مذاكرات وزرای خارجه ایران و چین در خصوص مناسبات دوجانبه و مسائل مورد علاقه طرفین. مهمترین اهداف ایران در این زمینه: تأمین اقلام استراتژیك، توسعه فضای مانور سیاست خارجی و گشایش تنگناهای اقتصادی. سخنان ریاست جمهور و نخست وزیر در پاسخ به اظهارات كمیته صلیب سرخ - ارائه اسناد مربوط به درگیری در اردوگاه گرگان به رایزنان مطبوعاتی سفارتخانه ها و رسانه های داخلی و خارجی توسط ستاد تبلیغات جنگ؛ گزارشی از آزار و شكنجه اسرای ایرانی در عراق و سكوت سازمان صلیبسرخ؛ گزارش بیبیسی از اطلاعیه صلیب سرخ كه نشان دهنده حساسیتهای موجود نسبت به ایجاد آگاهی اسلامی در اسرای عراقی است. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در سمینار فرماندهان پایگاهها و ردههای مقاومت بسیجی كه به مناسبت هفته بسیجی تشكیل شده است: ما از هر جهت آمادهایم تا كار جنگ را یكسره كنیم؛ سخنان محسن رضایی در مورد اعزام نیروها و سازماندهی ارتش بیست میلیونی به عنوان یكی از وظایف اصلی سپاه معرفی سفیر عراق در الجزایر در ادامه تلاشهای دیپلماتیك عراق مطلبی از مجله تایم چاپ امریكا از اوضاع داخلی ایران و عراق: نشانه هایی از صدمات اختلافات داخلی در عراق و نیز اقدامات دولت ایران برای جلب رضایت مردم با توجه به شرایط اقتصادی دوران جنگ تلفنگرام فرماندهی كمیته انقلاب اسلامی به فرماندهی كل سپاه به دنبال جلوگیری از تجمعی از عنوان حزب الله علیه منكرات در روز گذشته كه در پیامد آن احتمال اخلال یا تظاهرات و تحصن در پادگان ولیعصر داده شده است اظهارات ریاست جمهوری در جمع مردم مشهد در مورد توطئه های امریكا بر ضد انقلاب اسلامی؛ سخنان ایشان در دیدار با اعضای حزب جمهوری اسلامی شاخه مشهد با تاكید بر: حزب جمهوری اسلامی به عنوان یكی از بازوهای انقلاب و با همان شعارهای انقلاب: تأكید بر تحزب و تشكیلات حزبی؛ ابراز مخالفت با چند دستگی و جناحبندی در داخل حزب جمهوری كه تحت عنوان تشكیل احزاب دیگر در درون حزب از آن یاد كرد. موفقیت حاصله برای عرفات و همفكرانش پس از برگزاری اجلاس شورای ملی فلسطین در امان، با توجه به اخراج احمد جبرئیل و بركناری رئیس شورای ملی فلسطین؛ نزدیكی ساف به مصر، عراق و اردن و دور شدن از ایران و سوریه و سخنان عرفات در تأیید این برداشت همراه با پارهای مخالفتها با نظرات ملك حسین. اظهارات عرفات در اجلاس شورای ملی فلسطین در دفاع از مواضع خود در موضوع تداوم مبارزات مسلحانه؛ تحلیل وزارت امورخارجه ایران در مورد عدم محبوبیت عمومی رهبران ساف به واسطه داشتن مواضع سازشكارانه.

منع عراق از كاربرد سلاح‌های شیمیایی در قعطنامه كمیته سیاسی پانزدهمین اجلاس وزرای خارجه سازمان كنفرانس اسلامی.

65/09/03
كاهش تولید نفت ایران در خلال سال گذشته از 06/1 میلیون بشكه در روز به كمتر از یك میلیون بشكه در روز.

دیدار مك فارلین از تهران دوبار، دیدار اولی در ماه ژوئیه و دیدار دوم در ماه سپتامبر 1986.

66/09/03
وزیر خارجه سوریه: سوریه به محكومیت ایران در كنفرانس امان مخالف بود.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo