شهید آوینی

 

تاريخ قدس و سلاح هسته اي "اسرائيل"

تلاشي كه "اسرائيل" براي وارونه نشان دادن تاريخ قدس به خرج داده است با دروغ پردازي ها و فريب كاري هايي كه اين رژيم براي توسعه پروژه هسته اي خود كه در جهت دشمني با مسلمانان و عرب ها آغاز شده بود، هيچ تفاوتي ندارد. "اسرائيل" يك رژيم مجهز به سلاح هاي هسته اي است و اين سلاح ها سبب و رمز قدرت اين رژيم كه هنوز به عضويت توافقنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي در نيامده است، به شمار مي آيد.

هنگامي كه صهيونيست ها تصميم گرفتند "معبد سوم" خود را به جاي مسجد الاقصي بنا كنند و براي اين كار تاريخ جديدي تعيين كردند با اين كار خود در حقيقت داستان استعمار كهنه اي را زنده ساختند كه در آن سران صهيونيسم تلاش كرده بودند حقايق را درباره ديوار "براق" باژگونه سازند.

صهيونيسم در آن زمان توان زورگويي امروزين خود را نداشت و ابزارهاي مدرن امروزي مانند بولدوزرها و دستگاه هايي كه تونل ها را حفر مي كنند و آثار باستاني و تاريخي عربي آن را از بين مي برند هم در اختيار صهيونيست ها نبود. گروهي از عرب هاي غيور در آن زمان ملاحظه كردند كه يهوديان تندرو بر خلاف عادت صندلي ها و چراغ هايي آورده اند و در مقابل ديوار براق قرار داده اند به اين بهانه كه اين محل به آنان تعلق دارد. هنگامي كه نيروهاي صهيونيست در تاريخ 28/6/1967م. هم ديوار براق را به اشغال درآوردند اولين كاري كه در اين محلي انجام دادند آن بود كه آن را از هر اثر و وسيله اي كه به مسلمانان تعلق داشت، پاك كردند و كابينه رژيم صهيونيستي به دستور كنست اين رژيم قوانين صهيونيستي را بر دو بخش شهر قدس جاري ساخت و ديواري بنا كرد كه ارتباط اين شهر را با مناطق اطرافش قطع مي كرد.

آن زمان فلسطينيان متوجه اين حيله صهيونيست ها شدند و به حكومت انگليس كه از اشغال فلسطين به وسيله يهوديان حمايت مي كرد، اعتراض كردند. اين اعتراض در روز 19/2/1922 به دولت بريتانيا تسليم شد و اعتراض ها تا سال 1929م. ادامه يافت تا آنكه كار به جايي رسيد كه بحران به حد انفجار رسيد و عرب ها براي مقابله با توطئه صهيونيست ها عليه ديوار براق سلاح به دست گرفتند. انگليسي ها هر گاه كه فشارهاي عربي بيشتر مي شد از يهوديان مي خواستند كه وسايلي را كه در زير ديوار براق گذاشته اند، بردارند تا آنكه اوضاع در سال 1929م. كاملا به هم ريخت. در اين سال بريتانيا از سازمان ملل آن زمان خواست كه كميته اي تشكيل دهد كه بعدها به نام رئيس اين كميته "گروه شو" نام گرفت. اين كميته در تاريخ 19/6/1930 وارد بيت المقدس شد و 23 جلسه را در آن برگزار كرد. دفاع تيم عربي از حقوق عرب ها در بيت المقدس در آن زمان اعجاب همگان را بر انگيخت و نشان داد كه اين تيم تا چه حد خود را در قبال اقداماتش مسئول مي داند و از اهميت قضيه و جايگاه بيت المقدس در عقايد ملت فلسطين و همه مسلمانان كه نمايندگاني هم از آنان در اين تيم حضور داشت، آگاه است. "كميته شو" در تاريخ 1/12/1930 كار خود را به پايان رساند و گزارشي تهيه كرد. خلاصه اين گزارش تاكيد مي كرد كه ديوار براق اثري اسلامي و مقدس است و همه سنگ ها و طول و عرض اين ديوار به ملت فلسطين تعلق دارد و موقوفه اسلامي است و يهوديان حق برگزاري مناسك مذهبي در نزديكي اين ديوار را ندارند و اگر هم تاكنون چنين اجازه اي يافته اند، حاكي از تسامح مسلمانان با آنان بوده است.

تلاشي كه "اسرائيل" براي وارونه نشان دادن تاريخ قدس به خرج داده است با دروغ پردازي ها و فريب كاري هايي كه اين رژيم براي توسعه پروژه هسته اي خود كه در جهت دشمني با مسلمانان و عرب ها آغاز شده بود، هيچ تفاوتي ندارد. "اسرائيل" يك رژيم مجهز به سلاح هاي هسته اي است و اين سلاح ها سبب و رمز قدرت اين رژيم كه هنوز به عضويت توافقنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي در نيامده است، به شمار مي آيد. رژيم اشغالگر قدس همچنان سياست پنهانكاري را در فعاليت هاي هسته اي خود دنبال مي كند و نه به اين فعاليت ها و در اختيار داشتن سلاح هسته اي خود اعتراف و نه آن را رد مي كند، اما گمان مي رود كه اين رژيم از دهه شصت قرن بيستم ميلادي انرژي هسته اي در اختيار دارد و سلاح هاي مربوط به آن را نيز توسعه داده است. بسياري از گزارش ها نشان مي دهد كه "اسرائيل" هم اكنون حداقل 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد و اين بدان معناست كه اين رژيم حتي از انگليس كه يكي از 5 قدرت هسته اي اصلي جهان به شمار مي آيد، نيز بيشتر سلاح هسته اي دارد. همچنين گفته مي شود كه رژيم صهيونيستي به مقدار زيادي مواد هسته اي در اختيار دارد كه اين مواد براي استفاده و عملياتي شدن به زمان چنداني نياز ندارد. رژيم صهيونيستي همچنين سلاح هاي غير استراتژيك ديگري مانند توپخانه دوربرد و زاردخانه بزرگي از تجهيزات جنگي در اختيار دارد. اين رژيم همچنين از حمايت آمريكا در شوراي امنيت و خارج آن برخوردار است و دولت آمريكا عمده تجهيزات نظامي رژيم صهيونيستي را تأمين مي كند و اين رژيم هم اكنون نيز موشك هاي دوربرد آمريكايي را بر روي زيردريايي هاي پيشرفته آلماني موسوم به "دلفين" نصب كرده است.

بنابر اين دلايل مي بينيم كه در طرح نقشه راه هيچ اشاره اي به مجهز بودن رژيم "اسرائيل" به سلاح هسته اي نشده است، حال آنكه در اين طرح آمده است كه موضوع قدس بايد با توافق حل شود و اين موضوع نيز شبيه موضوعاتي مانند حق بازگشت آوارگان فلسطيني و مرزها و شهرك هاي اشغالي است و در مقابل كشورهاي عربي بايد روابط خود را با "اسرائيل" به صورت عادي در آورند و در چارچوب صلح فراگير عربي ـ اسرائيل امنيت در تمام منطقه برقرار گردد.

بديهي است كه استناد صريح و آشكار رسانه هاي عربي به اين حادثه تاريخي دلايل مهمي دارد كه نبايد بي اهميت شمرده شود و اين امر مبناي اصلي بررسي اشغال بيت المقدس در تاريخ 28/6/1967 به وسيله نيروهاي اشغالگر صهيونيست و تطبيق قوانين اين رژيم بر شهر قدس و از جمله ديوار براق و ديوار نژادپرستانه است!
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo