شهید آوینی

 

گفتارهایی از شهید مطهری به زبان اردو منتشر شد
گفتارهایی از استاد شهید مرتضی مطهری، به زبان اردو در اسلام آباد پاکستان چاپ و منتشر شده است .

 این کتاب ، 15 گفتار از شهید مطهری را شامل می شود که به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مفاهیم ارزشمند آنها و ارائه مناسب آراء و اندیشه های استاد مطهری، در پاکستان منتشر شده است .

گفتارهای استاد شهید، مرتضی مطهری در قالب کتابی با عنوان " خطبات مطهری" در 288 صفحه و با شمارگان1000نسخه منتشر شده است .

کتاب فوق علاوه بر کتابفروشی ها از سوی رایزنی فرهنگی ایران در اسلام آباد نیز در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo