شهید آوینی

 

کتاب "هنر اسلامی" منتشر شد

کتاب "هنر اسلامی" اثر باربارا برند و با ترجمه دکتر مهناز شایسته فر در 234 صفحه و شمارگان 3000 نسخه منتشر شد.

 کتاب "هنر اسلامی" قصد دارد به صورت مصور تاریخ هنر اسلامی را با استفاده از دستاوردهای هنرمندان و صنعتگران مسلمان در طول 1200 سال ، بطور مشخص از قرن هفتم تا سیزدهم،  مورد بررسی قرار دهد.

این کتاب برای اولین بار در سال 1991 و همچنین در 1995 منتشر شد. هنر اسلامی سرزمینهای سوریه، عراق و ایران در زمان حکومت و سلطه خلفای عباسی و همین طور هنر در سرزمینهای غرب جهان اسلام مانند مصر، شمال آفریقا و اسپانیا ، احیاء و تجدید هنر اسلامی در شرق جهان اسلام در ایران و ترکیه تحت سلطه سلاجقه از جمله مباحث و موضوعات کتاب فوق است .

این کتاب، هنر اسلامی را با توجه به جایگاه تاریخی آن در کشورهایی که ظهور و گسترش یافته، مورد بررسی قرار داده و تجربیات هنر اسلامی را در فراز و نشیب حوادث تاریخی و جغرافیایی مورد توجه قرار می دهد.

کتاب هنر اسلامی ، شامل هشت فصل و دارای 105 تصویر رنگی و 60 تصویر سیاه و سفید است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo