شهید آوینی

 

کتاب "زن در قرآن" منتشر شد
کتاب زن در قرآن از سوی دفتر تنظیم و نشر آثار علامه طباطبایی، با همکای معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است .

در این کتاب با تأکید بر تساوی بین موقعیت اجتماعی زن و مرد در دین مبین اسلام ، موارد مختلف و مرتبط با زنان جامعه اسلامی، از منظر قرآن تبیین و تشریح شده است .

تعریف مشخص از زن در دورانهای و ادیان مختلف، مسائل مربوط به ازدواج  وحفظ حریم محرم و نامحرم برخی از موضوعاتی هستند که با بهره گیری از آیات و روایات قرآن کریم، در کتاب " زن در قرآن" تشریح شده اند.

تبیین جایگاه و هویت زنان در جامعه اسلامی به منظور روشنگری اذهان عمومی، از مهمترین اهداف چاپ و انتشار این کتاب است .

کتاب " زن در قرآن " توسط علامه سید محمد حسین طباطبایی نگاشته و تصحیح آن را محمد مرادی بر عهده داشته است .

این کتاب در 626 صفحه و 5 هزار نسخه چاپ و منتشر شده است .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo