شهید آوینی

 

مسجد تاریخی مصر بازگشایی می شود
مسجد تاریخی مصر بزودی و پس از پایان مراحل مرمت و بازسازی، بازگشایی می شود.

 ایمن عبدالمنعم مدیر آثار باستانی قاهره در این مورد گفت: این مسجد را خلیفه فایز بن نصرالله الفاطمی در سال 555 هجری احداث کرده است .

وی افزود: این مسجد دارای پیشینه تاریخی است و به 1300 سال پیش، زمانی که فاطمیان به مصر قدم گذاشتند، تعلق دارد.

بر اساس گزارش روزنامه النباء مدیر آثار باستانی قاهره با اشاره به ویژگیهای معماری مسجد فوق، گفت: در این مسجد عناصر معماری و همچنین خطوط کوفی به کار رفته، بطوری که جذابیتها و ظرافتهای هنری و معماری در ساخت درها و پنجره های مسجد نیز بکار رفته است .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo