شهید آوینی

 

نخستین "کتاب شناسی دفاع مقدس" منتشر شد
نخستین «کـتـاب شناسی دفـاع مـقدس» ، تـوسـط "فـیـروزه برومند" ، پس از سه سال پژوهش ، در دو مـجلد منتشر شد .

 نخستین « کتابشناسی دفاع مقدس » ، به اهتمام " فیروزه برومند " و با ویراستاری "محسن پرویز"، در دومجلد و بیش از 1500 صفحه توسط انتشارات " قدیانی "، منتشر شد .

این کتابشناسی به بررسی کتاب هایی می پردازد که با موضوع جنگ در فاصله زمانی سالهای 1359 تا 1381 منتشر شده و کتابهایی که پس از این تاریخ به رشته تحریر در آمده در مجلدات بعدی آن بررسی خواهد شد .

 در بخش های کلیات ، تحقیق و بررسی ، یادداشت و گزارش ، فنی و مهندسی ، پزشکی ، هنر ، ادبیات خاطره ، زندگی نامه ، وصیتنامه و کودک ونوجوان به رشته تحریردر آمده است .

نخستین « کتابشناسی دفاع مقدس » ، به شکل کتابشناسی توصیفی ، تنظیم شده و مولف برای تهیه اطلاعات آن به طور مستقیم به خود کتابها مراجعه کرده است .

 در نخستین « کتابشناسی دفاع مقدس » ، 3297 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس و یا موضوعات مربوطه کتاب به صورت توصیفی معرفی شده اند .

در « کتابشناسی دفاع مقدس » ، در پایان کتابشناسی توصیفی ، نمایه های توصیفی کاملی نیز شامل نمایه پدید آورنده ، نمایه موضوعی ، نمایه عنوان کتاب و نمایه ناشران نیز درج شده است .

 دکترمحسن پرویز، نویسنده ومنتقد ادبی ، کارویرایش نهایی کتاب « کتابشناسی دفاع مقدس » را به پایان برده است.

وی درباره نحوه تدوین « کتابشناسی دفاع مقدس » ، گفت : دراین کتابشناسی ، به همراه اطلاعات مربوط به هرکتاب ، خلاصه ای ازکتاب نیزدرج شده است .

به گزارش مهر ، پرویز در ادامه گفت : طرح « کـتابشناسی دفاع مقدس »، نخستین بـار توسط فیروزه برومند ارائـه شـد و با همکاری تعدادی ازمحققین کاراستخراج مداخل رابراساس اطلاعات کتابشناسی( فیپا ) کـلیه کتابهای دفاع مقدس انجام گرفت و من فقط کارنظارت کلی برکتاب وانجام ویرایش آن رابرعهده داشته ام .

گفتنی است ، « کتابشناسی دفاع مقدس » ، با همکاری انتشارات " صریر "، وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ، به چاپ رسیده است .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo