شهید آوینی
 
سی و پنجمین شماره فصلنامه "کتاب نقد" منتشر شد
سی و پنجمین شماره فصلنامه "کتاب نقد" با تأکید بر دو موضوع عرفانهای منهای شریعت و کرسیهای نقد و نظریه پردازی منتشر شد.

این شماره از کتاب نقد بر آن است تا توصیفی از کلیت باطن گرایی جدید غرب، به نقد آن و اثبات عدم امکان تلفیق بین آن و عرفان دینی بپردازد تا سرآغازی برای شناخت این پدیده و نشر معنویت و عرفان واقعی اسلام به زبان روز باشد.  

در این شماره از کتاب نقد این مقالات منتشر شده است : تجربه های عرفانی و شبه عرفانی/ هادی وکیلی، نقد عرفان پست مدرن/ حمید رضا مظاهری سیف، نگرشی نقادانه به ذن بودایی از دیدگاه توحیدی/ مژگان سخایی، نردبان تجارب عرفانی/ علی رضا قائمی نیا، اما این کجا و آن کجا/ بهمن شریف زاده، جایگاه شریعت در قلمرو عرفان/ سید یحیی یثربی، حجب النور/ علی اکبر رشاد، عرفان، رواانگاری/ زاهد ویسی، نگاهی به تصوف اسلامی و غیر اسلامی/ محمد الغزالی، ایران و رشد نماهای جدید/ بهزاد حمیدیه، سینما جلوه گاهی برای عرفان سکولار/ رامین شریف زاده.

در بخش کرسیهای نقد و نظریه پردازی این مقالات منتشر شده اند: بطن و تأویل قرآن، یقین ناتمام (مدل جدیدی از معرفت شناسی) و عینیت وجود و ماهیت.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo