شهید آوینی
 
در هفدهمين نشست شورای جهان اسلام مطرح شد نخستين شبكه ماهواره‌ای جهان اسلام تأسيس می‌شود

 كويت در نشست شورای جهان اسلام پيشنهاد ساخت شبكه ماهواره‌ای جهانی اسلامی را مطرح كرد.
 به نقل از پايگاه خبری «المحيط»، اين پيشنهاد از سوی وزارت اوقاف و امور اسلامی كويت در هفدهمين نشست شورای جهان اسلام به منظور نايل‌شدن به اهداف اسلامی و حل مشكلات جهان اسلام مطرح شد.
اين پيشنهاد با رأی مثبت اعضای شورای جهان اسلام وبرو شد و اعضاء اعلام كردند از اين طرح حمايت مالی خواهند كرد.
در اين نشست همچنين پيش‌بينی شد طرح مذكور ظرف مدت ۵ سال به اجرا درآيد.
اشاره: امروزه بسياری از كشور‌های اسلامی دارای شبكه‌های ماهواره‌ای مستقلی هستند اما اين شبكه‌ها هريك صرفا برنامه‌های كشور مربوطه‌شان را پخش كرده و پوشش می‌دهند. در واقع هنوز شيكه‌ی ماهواره‌ای مشتركی كه به طور واحد و متمركز تمام كشور‌های اسلامی را پوشش‌دهد و به عنوان رسانه‌ی بين‌المللی اسلامی عمل كند وجود ندارد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo