شهید آوینی
 
دهه بهداشت و نکوداشت مساجد برگزار می شود
در دهه پایانی ماه مبارک شعبان مراسم بهداشت و نکوداشت مساجد، بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" این دهه از 20 شعبان ( سوم مهرماه ) آغاز و تا 30 شعبان ادامه خواهد داشت .

بستر سازی، فرهنگسازی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در راستای احیاء نقش و جایگاه مساجد مهمترین هدف برگزاری این هفته اعلام شده است است که در خلال آن به نظافت ، بهداشت ، بازسازی و نوسازی مساجد نیز توجه خواهد شد .

استقبال شایسته مراکز فرهنگی ، دینی و مذهبی از ماه مبارک رمضان نیز مهمترین هدف این دهه اعلام شده است .

روزهای این دهه هر یک نام خاصی گرفته اند تا با توجه به آنها برنامه های مرتبط انجام شود .

یکشنبه سوم مهر ماه روز مسجد مشارکت عمومی و همبستگی، دوشنبه چهارم مهر ماه روز مسجد بهداشت ونظارت، سه شنبه پنجم مهرماه روز مسجد و امام جماعت، چهارشنبه ششم مهرماه روز مسجد و نماز گزاران، پنجشنبه هفتم مهرماه روز مسجد بسیج و ایثارگران و جمعه هشتم مهرماه روز مسجد احیای اذان و نوجوانان نامگذاری شده است .

شنبه نهم مهرماه روز مسجد جوانان و نو سازی معنوی، یکشنبه دهم مهرماه روز مسجد عمران معنوی و وقف، دوشنبه یازدهم مهرماه  روز مسجد و مدرسه و دانشگاه ، سه شنبه دوازدهم مهرماه مسجد و بانوان، چهارشنبه سیزدهم مهر ماه روز مسجد و آمادگی ضیافت الله نیز نام گرفته است .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo