شهید آوینی
  
بخشي از تحريفات تاريخي ساخته يهوديان فاش شد

انتشار كتاب «تاريخ فلسطين قبل از ميلاد»، ادعاي مالكيت تاريخي سرزمين فلسطين توسط يهوديان زير سؤال برد.

به نقل از پايگاه خبري البوابه استاد هشام محمد ابوحاكمه در كتاب جديد خود با عنوان «تاريخ فلسطين قبل از ميلاد» نشان مي دهد كه بيش از 5 هزار سال پيش و قبل از يهوديان اين اعراب بودند كه با مهاجرت از شبه جزيره عربستان وارد سرزمين فلسطين شدند و با بناي شهر قدس در آنجا حكومت تشكيل دادند.
در اين كتاب 344 صفحه‌اي تاريخ يهوديان كه سكونت اين قوم را در سرزمين فلسطين به 3 هزار سال قبل از ميلاد باز مي گرداند، تحريف شده و فاقدسنديت توصيف مي‌شود. به نوشته نويسنده ،تاريخ رايج درباره اين موضوع به دست خود يهوديان و براساس تورات به محافل علمي تحميل شده است.

منبع:خبرگزاري فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo