شهید آوینی
 
به حریم سه مسجد تعرض شد
سازمان رابطه اسلامی در بیانیه ای از مقامات بلند پایه امریکا خواست درباره انگیزه های تعرض به سه مسجد در ایالتهای نبراسکا، کالیفرنیا و نیویورک تحقیق کنند.

سازمان رابطه اسلامی (K.I.R) در بیانیه خود از مؤسسات اسلامی ایالات متحده خواست درامکانات وتواناییهای امنیتی خود برای حفاظت از مساجد بازنگری کنند.این در حالیست که پلیس امریکا از وجود دو تعرض در تعطیلات هفته گذشته به مسجد مؤسسه اسلامی در شهر لینکون در ایالت نبراسکا خبر داد که در آن  مهاجمان اقدام به شکستن شیشه های درهای ورودی مسجد و یک اتومبیل پارک شده در کنار مسجد کردند وبا نوشتن شعارهای نژادپرستانه مکان را ترک کردند.

بنا به گزارش خبرگزاری "مسمانان جهان " یکی از مقامات مرکز اسلامی در شهر ریدلاندس از تعرض وتلاش به آتش کشاندن مسجد این شهر در 19 آگوست خبر داد وتصریح کرد: تعدادی از مهاجمان با پرتاب چند بطری شراب به مسجد و خالی کردن مقدار زیادی شراب در داخل ماشین یکی از نمازگزاران و با دشنام دادن به نماز گزاران سعی در ترساندن حاضران داشتند که با تماس مسئولان مسجد با پلیس محل را ترک کردند. 

در 23 اگوست گذشته تعدادی با پرتاب بطری به مسجد" رشد " در شهر بایکون در ایالت نیویورک بدان حمله ور شدند.

ابراهیم  هوبر مدیر روایط عمومی سازمان رابطه اسلامی  درباره این سه حادثه به خبرنگاران گفت: از مقامات بلند پایه و مرکز تحقیقات فدرال امریکا خواستیم هر چه سریعتر وارد عمل شوند ودرباره این سه حادثه تحقیق کند.

هوبر اضافه کرد که از مسئولان شوراهای اسلامی خواسته از لحاظ امنیتی احتیاط لازم را برای حمایت مراکز ومساجد ومدارس اسلامی به کار برند.

همچنین هوبر از مراکز اسلامی خواست دستگاههای هشدار دهنده و سیستم دوربینهای مداربسته درمساجد نصب کنند.

 منبع : خبرگزاری مهر

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo