شهید آوینی
 
همایش آموزش دینی مدارس اسلامی روسیه برگزار می شود
همایش آموزش دینی در مدارس اسلامی روسیه ، از 21 شهریور تا اول مهرماه ( 12 تا 23 سپتامبر) در مسکو برگزار می شود.

این همایش به بررسی طرح معرفی برنامه درسی واحد برای مدارس دینی مسلمانان و مؤسسات سراسر روسیه می پردازد.

نمایندگان گوناگون سازمانهای و مؤسسات اسلامی از بخشهای مختلف روسیه ، در این همایش که از سوی گروه ادیان بخش اروپایی غرب روسیه برگزار می شود حضور خواهند داشت.

این همایش همچنین به بحث درباره برنامه های درسی دینی می پردازد که از سوی شورای شیوه های تدریس تصویب شده و باید در مدارس دینی دنبال شود. در حاشیه این همایش چندین سخنرانی با تمرکز خاص بر شیوه تدریس و همچنین برنامه های آموزشی ارائه خواهد شد.

پیش از این همایش بین المللی «چالشها و دورنماهای برنامه های درسی دینی در دنیای اسلام» در دانشگاه اسلامی - بین المللی مالزی برگزار شد و موضوعات درسی دینی و چالشهای جهانی شدن، مدرنیته و تکنولوژی ، تعصب و سنت در پرتو وضعیت فعلی ، شیوه های تدریس موضوعات درسی دینی در پرتو وضعیت فعلی، چالشها و ابعاد تدریس موضوعات درسی فعلی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

شیخ راوی عین الدین، رئیس شورای مفتی های روسیه جمعیت مسلمانان این کشور را 23 میلیون نفر از 38 ملیت اعلام کرده است.

 منبع : خبرگزاری مهر

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo