شهید آوینی
 
مجموعه ادبی مقام محمود منتشر می شود
مجموعه کتابهای فرهنگی - ادبی « مقام محمود » نوشته احمد امینی راد ، به زودی در کتابفروشی ها توزیع خواهد شد .

مجموعه دو جلدی « مقام محمود » ، نوشته " احمد مومنی راد " ،  با رویکرد دفاع مقدس ، در 200 صفحه ، توسط نشرسروش منتشر خواهد شد .

این مجموعه در دو قسمت منتشر می شود که عنوان مجلد اول « مقام محمود » در 197 صفحه و مجلد دوم « برآستان معبود » در حدود 200 صفحه به زودی منتشر خواهد شد .

به گزارش مهر ، کتاب « مقام محمود » ، پیش از این به صورت متفاوتی منتشر شده بود که در چاپ مجدد با افزایش بخش های دیگری به زودی توسط همین ناشر منتشرخواهد شد و مجلد دوم برای نخستین بار است که به چاپ می رسد . 
 

موضوع مجموعه « مقام محمود » ، که توسط مومنی راد به نگارش در آمده است نماز شب در دفاع مقدس است و این موضوع توسط مولف با قلمی روایی و داستانی به تصویر کشیده شده است

 منبع : خبرگزاری مهر

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo