شهید آوینی
 
وحدت جهان اسلام و مبارزه با افراط گرايی امری ضروری است
نشست سه روزه "بررسی مشکلات جهان اسلام " ، ديروز جمعه 18 شهريور ماه با حضور دبير کل مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی ، از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در مکه آغاز شد .

، اين نشست سه روزه که در مکه  و بنا به درخواست ملک عبدالله، خادم الحرمين الشرفين برگزار شد، علما و متفکران سراسر دنيا را برای بررسی چالشهای پيش روی جهان اسلام گردهم جمع کرد.

نمايندگان کشورهای اسلامی در اين همايش ابراز اميدواری کردند سازمان کنفرانس اسامی تأثيرات مثبتی بر چالشهای پيش روی جهان اسلام داشته باشد .

"اکمل الدين احسان اوغلو" دبير کل سازمان کنفرانس اسلامی گفت: جستجوی راه حلهای مشکلات پيش روی جهان اسلام برای رهبران مسلمان يک نقطه عطف حياتی و مهم به شمار می رود. ما اميدواريم اين نشست قابل تحسين و ابتکاری به تفکر امروز سياسی اشاره کند.

وی يادآور شد: اين نشست رهبران اسلامی برای بحث درباره مسائل وحدت و اقدامات مشترک برگزار شده است تا به حالات جدايی و تفکيک جهان اسلام خاتمه دهيم.

شايد قابل توجه ترين تغيير در نشست سازمان کنفرانس اسلامی را بتوان تدوين راهکاريی عنوان کرد که از سوی متفکران مسلمان برای پاسخگويی به انتقادات دنيای غرب به زبانی که آنها درک کنند ، ارائه می شود.

هيأتهای اعزامی که از ترکيه ، آفريقا، خاور ميانه، پاکستان، هندوستان و ايران در اين نشست حضور داشتند ديدگاه تازه ای را به مسائل پيش روی ارائه دادند.

اين هيأتهای اعزامی امروز 19 شهريور و فردا 20 شهريور نيز در اين نشست حضور می يابند و پس از تفکر، بحث و بررسی پيش نويس ، پيشنهادات خود را به سند نهايی تبديل می کنند، اين سند دربرگيرنده طرح اقدامات کارآمد در دهه آينده است که در نشست فوق العاده ای که اواخر سال جاری ميلادی برگزار می شود به رهبران جهان اسلام تسليم می شود.

" اکمل الدين احسان اغلو" گفت: حائز اهميت است که بدانيم اين احساس سرنوشتی محتوم نيست که نتوان برآن چيره شد، بلکه بايد آنرا به عنوان يک حالت روانشناختی در نظر گيريم، خود را رها کرده و به حالت اعتماد متقابل باز گرديم.

دبير کل سازمان کنفرانس اسلامی افزود: بايد به زندگی بازگرديم که حس وظيفه آن نسبت به وحدت اسلامی، طی سالها از اسلام و مسلمانان حمايت کرده است.

وی هشدار داد که بی اعتنايی به چالشهايی که امروز پيش روی دنيای اسلام است يا سکوت درباره آن به اميد اينکه آنها خود از بين می روند تنها يک خيال واهی است.

"ام جی اکبر"، روزنامه نگار برجسته و عالم مسلمان هندی يادآورشد سرزنش کردن محافظه کاری نوين آمريکا کافی نيست. جهان اسلام بايد پاسخهای متقاعده کننده تری داشته باشد.

اکبر افزود: سازمان کنفرانس اسلامی بايد دو مجموعه اولويت داشته باشد، مجموعه های تکنيکی و استراتژيکی، اما اولويت ضروری ايجاد عقايد مشترک برای پيروزی در نبرد پيش روی جهان اسلام است.

دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت: ظهور افراط گرايی اخير به جهان اسلام نيز نيز نتيجه عقب ماندگی ، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است که در جوامع ما ريشه دارد.

وی همچنين افراط گرايی را نشانه عدم رضايت از دولت، اسثتعمار و بی عدالتيهای سياسی در برخی کشورها توصيف کرد که با نااميدی از جايگاه جهان اسلام در توازن قدرت بين المللی همراه می شود.

اوغلو افزود: مجموع مسائل سياسی و اسلامی چون مسئله فلسطين و دخالت پيوسته کشورهای پيشرفته در امور داخلی ملل ما با ظاهر اصلاحات و تلاش برای قالب کردن ارزشهای خاص خود بر ما از ديگر علل ظهور افراط گرايی تلقی می شود.

"اوغلو" گفت: شرايط جاری را افراط گرايان به وجود آورده اند تا تباهی و نابودی درجهان را گسترش داده، اسلام و مسلمانانان را تخريب کنند، انزجارعليه اسلام را در سراسر دنيا اشاعه داده و اقداماتی  انجام دهند که با تعاليم دينی  منافات داشته و از سوی قانون بين المللی نيز محکوم شده است.

وی افزود: از اين رو مسئله مبارزه با افراط گرايی دارای اولويت است، به خصوص برای اصلاح نقصانهای ايدئولوژيکی که امروزه در جهان اسلام نفوذ پيدا کرده است.

دبير کل مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی آيت الله محمد علی تسخيری ؛ دکتر غلامعلی خوشرو، معاون حقوقی و بين‌الملل وزارت امور خارجه و دکتر محمود سريع‌ القلم استاد دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان نمايندگان جمهوری اسلامی ايران در اين نشست شرکت کردند.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo